skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 91  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Massey, Douglas S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and economic aspects of immigration

Massey, Douglas S

Annals of the New York Academy of Sciences, December 2004, Vol.1038, pp.206-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0077-8923 ; PMID: 15838114 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Economic Aspects of Immigration

Massey, Douglas S.

Annals of the New York Academy of Sciences, December 2004, Vol.1038(1), pp.206-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0077-8923 ; E-ISSN: 1749-6632 ; DOI: 10.1196/annals.1315.028

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social and economic origins of immigration

Massey, Douglas S.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July, 1990, Vol.510, p.60(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new immigration and ethnicity in the United States

Massey, Douglas S

Population and development review, 1995, Vol.21(3), pp.631-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engines of Immigration: Stocks of Human and Social Capital in Mexico

Phillips, Julie A. ; Massey, Douglas S.

Social Science Quarterly, 1 March 2000, Vol.81(1), pp.33-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Geography of Mexican Immigration to the United States: 1910-1996

Durand, Jorge ; Massey, Douglas S. ; Charvet, Fernando

Social Science Quarterly, 1 March 2000, Vol.81(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new labor market: Immigrants and wages after IRCA

Phillips, Julie ; Massey, Douglas

Demography, 1999, Vol.36(2), pp.233-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.2307/2648111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of the Immigration Reform and Control Act on the Wages of Mexican Migrants

Donato, Katharine M. ; Massey, Douglas S.

Social Science Quarterly, 1 September 1993, Vol.74(3), pp.523-541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social and Economic Origins of Immigration

Massey, Douglas S

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, July 1990, Vol.510(1), pp.60-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716290510001005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social and Economic Origins of Immigration

Massey, Douglas S.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1 July 1990, Vol.510, pp.60-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027162

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways to legal immigration

Massey, Douglas ; Malone, Nolan

Population Research and Policy Review, 2002, Vol.21(6), pp.473-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5923 ; E-ISSN: 1573-7829 ; DOI: 10.1023/A:1022914700681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stemming the tide? Assessing the deterrent effects of the immigration reform and control act

Donato, Katharine ; Durand, Jorge ; Massey, Douglas

Demography, 1992, Vol.29(2), pp.139-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.2307/2061724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexican immigration to The United States: Continuities and Changes

Durand, Jorge ; Massey, Douglas ; Zenteno, Rene

Latin American Research Review, 2001, Vol.36(1), pp.1007-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Beyond smoke and mirrors Mexican immigration in an era of economic integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond smoke and mirrors Mexican immigration in an era of economic integration

Massey, Douglas S; Durand, Jorge ; Malone, Nolan J

ISBN: 0871545896

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing conditions in the US labor market

Donato, Katharine ; Durand, Jorge ; Massey, Douglas

Population Research and Policy Review, 1992, Vol.11(2), pp.93-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5923 ; E-ISSN: 1573-7829 ; DOI: 10.1007/BF00125533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Beyond Smoke and Mirrors - Mexican Immigration in an Era of Economic Integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Smoke and Mirrors - Mexican Immigration in an Era of Economic Integration

Massey, Douglas S. ; Durand, Jorge ; Malone, Nolan J.

ISBN: 9780871545893 ; E-ISBN: 9781610443821

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dynamics of mass migration

Massey, D S ; Zenteno, R M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 April 1999, Vol.96(9), pp.5328-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 10220465 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration at the Dawn of the Twenty‐First Century: The Role of the State

Massey, Douglas S.

Population and Development Review, June 1999, Vol.25(2), pp.303-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921 ; E-ISSN: 1728-4457 ; DOI: 10.1111/j.1728-4457.1999.00303.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Culture of Mexican Migration: A Theoretical and Empirical Analysis

Kandel, William ; Massey, Douglas S

Social Forces, 2002, Vol. 80(3), pp.981-1004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.2002.0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new era of Mexican migration to the United States.(Rethinking History and the Nation-State: Mexico and the United States as a Case Study)

Durand, Jorge ; Massey, Douglas S. ; Parrado, Emilio A.

Journal of American History, Sept, 1999, Vol.86(2), p.518(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 91  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (11)
 2. 1991đến1993  (12)
 3. 1994đến1996  (12)
 4. 1997đến2000  (19)
 5. Sau 2000  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (83)
 2. Portuguese  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Massey, Douglas S
 2. Massey, Douglas
 3. Massey, Ds
 4. Douglas S. Massey
 5. Massey, D S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...