skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Martinez, Ramiro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending Immigration and Crime Studies: National Implications and Local Settings

Martinez, Ramiro ; Stowell, Jacob I; Macdonald, John (Editor) ; Sampson, Robert J (Editor)

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, May 2012, Vol.641(1), pp.174-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716212437363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Immigration for Violent Deaths

Nielsen, Amie L ; Martinez, Ramiro

Homicide Studies, August 2009, Vol.13(3), pp.274-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-7679 ; E-ISSN: 1552-6720 ; DOI: 10.1177/1088767909337697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporating Ethnic-Specific Measures of Immigration in the Study of Lethal Violence

Stowell, Jacob I ; Martinez, Ramiro

Homicide Studies, August 2009, Vol.13(3), pp.315-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-7679 ; E-ISSN: 1552-6720 ; DOI: 10.1177/1088767909335869

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Ethnic Distribution of Homicide in Miami, 1985-1995

Martinez, Ramiro ; Lee, Matthew T

Homicide Studies, August 1998, Vol.2(3), pp.291-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-7679 ; E-ISSN: 1552-6720 ; DOI: 10.1177/1088767998002003009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting the Scarface Legacy: The Victim/Offender Relationship and Mariel Homicides in Miami

Martinez, Ramiro ; Lee, Matthew T ; Nielsen, Amie L

Hispanic Journal of Behavioral Sciences, February 2001, Vol.23(1), pp.37-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0739-9863 ; E-ISSN: 1552-6364 ; DOI: 10.1177/0739986301231003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Disorganization, Drug Market Activity, and Neighborhood Violent Crime

Martínez, Ramiro ; Rosenfeld, Richard ; Mares, Dennis

Urban Affairs Review, July 2008, Vol.43(6), pp.846-874 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-0874 ; E-ISSN: 1552-8332 ; DOI: 10.1177/1078087408314774

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Crime: Race, Ethnicity, and Violence

Kubrin, Charis E

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, July 2007, Vol.36(4), pp.365-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/009430610703600433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detained: Immigration Laws and the Expanding I.N.S. Jail Complex

Martinez, Ramiro

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, May 2004, Vol.33(3), pp.344-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/009430610403300350

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homicide among the 1980 Mariel Refugees in Miami: Victims and Offenders

Martinez, Ramiro

Hispanic Journal of Behavioral Sciences, May 1997, Vol.19(2), pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0739-9863 ; E-ISSN: 1552-6364 ; DOI: 10.1177/07399863970192001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Serious Violent Recidivism: Results From a Cohort Study

Martinez, Ramiro

Journal of Interpersonal Violence, April 1997, Vol.12(2), pp.216-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0886-2605 ; E-ISSN: 1552-6518 ; DOI: 10.1177/088626097012002004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Neighborhood Context on Intragroup and Intergroup Robbery: The San Antonio Experience

Cancino, Jeffrey M ; Martinez, Ramiro ; Stowell, Jacob I

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, May 2009, Vol.623(1), pp.12-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716208331029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homicide Among Miami's Ethnic Groups: Anglos, Blacks, and Latinos in the 1990s

Martinez, Ramiro

Homicide Studies, February 1997, Vol.1(1), pp.17-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-7679 ; E-ISSN: 1552-6720 ; DOI: 10.1177/1088767997001001003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firearm Use, Injury, and Lethality in Assaultive Violence: An Examination of Ethnic Differences

Nielsen, Amie L ; Martinez, Ramiro ; Rosenfeld, Richard

Homicide Studies, May 2005, Vol.9(2), pp.83-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-7679 ; E-ISSN: 1552-6720 ; DOI: 10.1177/1088767904274160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: Punishing immigrants: Policy, politics, and injustice

D’appollonia, Ariane Chebel

International Journal of Comparative Sociology, April 2014, Vol.55(2), pp.178-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1177/0020715214537339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2004  (2)
 3. 2005đến2007  (2)
 4. 2008đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Martinez, Ramiro
 2. Martinez, R
 3. Martinez Jr., R.
 4. Martinez, Ramiro, Jr.
 5. Nielsen, AL

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...