skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Martin, Philip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European-American Immigration Convergence

Martin, Philip L. ; Miller, Mark J.

The International Migration Review, 1 October 1994, Vol.28(3), pp.591-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2546823

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvest of confusion immigration reform and California agriculture

Martin, Philip Lester

International migration review : IMR, 1990, Vol.24(1), pp.69-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: shaping and reshaping America: U.S. immigration policies

Martin, Philip ; Midgley

Population Bulletin, June, 2003, Vol.58(2), p.14-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-468X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: shaping and reshaping America: an unfinished nation

Martin, Philip ; Midgley, Elizabeth

Population Bulletin, June, 2003, Vol.58(2), p.39-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-468X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: shaping and reshaping America: public opinion

Martin, Philip ; Midgley, Elizabeth

Population Bulletin, June, 2003, Vol.58(2), p.10-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-468X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: shaping and reshaping America: economic effects

Martin, Philip ; Midgley, Elizabeth

Population Bulletin, June, 2003, Vol.58(2), p.23-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-468X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty Amid Prosperity: Farm Employment, Immigration, and Poverty in California

Martin, Philip L ; Taylor, J. Edward

American Journal of Agricultural Economics, 1998, Vol. 80(5), pp.1008-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.2307/1244195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to the United States

Martin, Philip ; Midgley, Elizabeth

Population Bulletin, Jun 1999, Vol.54(2), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032468X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: shaping and reshaping America: migration from Mexico and NAFTA

Martin, Philip ; Midgley, Elizabeth

Population Bulletin, June, 2003, Vol.58(2), p.29-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-468X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. immigration policy: admission of high skilled workers

Martin, Susan F. ; Lowell, B. Lindsay ; Martin, Philip

Georgetown Immigration Law Journal, Spring, 2002, Vol.16(3), p.619-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4370

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: shaping and reshaping America: naturalization and politics

Martin, Philip ; Midgley, Elizabeth

Population Bulletin, June, 2003, Vol.58(2), p.33-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-468X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: shaping and reshaping America: immigrants in American society

Martin, Philip ; Midgley, Elizabeth

Population Bulletin, June, 2003, Vol.58(2), p.35-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-468X

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: Shaping and reshaping America

Martin, Philip ; Midgley, Elizabeth

Population Bulletin, Jun 2003, Vol.58(2), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032468X

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of immigration

Martin, Philip

The Quill, May 1995, Vol.83(4), p.27

ISSN: 00336475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Meltdow. Immigration, Multiculturalism, and National Breakdown in the New World Disorder / Redefining Security, Population Movements and National Security

Martin, Philip

The International Migration Review, Vol.33(4), pp.1107-1109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to the United States: Journey to an uncertain d

Martin, Philip ; Midgley, Elizabeth;

Population Bulletin, Sep 1994, Vol.49(2), p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032468X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ellis Island to The Ellis Farm. (Immigration Reform and Rural America)

Martin, Philip

Choices: The Magazine of Food, Farm and Resource Issues, Fall, 2001, Vol.16(3), p.6(5)

ISSN: 0886-5558

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farm employment, immigration, and poverty: A structural analysis

Martin, Philip ; Taylor, J

Journal of Agricultural and Resource Economics, Aug 2003, Vol.28(2), pp.349-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10685502 ; E-ISSN: 23278285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Reform and U.S. Agriculture

Taylor, J. Edward ; Martin, Philip L.

Choices, 1 September 1995, Vol.10(3), pp.25-28

ISSN: 08865558 ; E-ISSN: 21622884

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration reform and the urban labor force. (Industrial Relations Research Association Spring Meeting: April 25-27, 1991)

Briggs, Vernon M. , Jr.

Labor Law Journal, August, 1991, Vol.42(8), p.537-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-6586

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (11)
 2. 1993đến1995  (30)
 3. 1996đến1998  (22)
 4. 1999đến2002  (36)
 5. Sau 2002  (33)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (125)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Martin, Philip
 2. Martin, P.
 3. Martin, Philip L
 4. Philip Martin
 5. Philip L. Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...