skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ferriday, D xóa Tác giả/ người sáng tác: Martin, A.A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modulation of sweet preference by the actual and anticipated consequences of eating

Martin, Ashley A ; Ferriday, Danielle ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 01 December 2016, Vol.107, pp.575-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating slowly increases satiety and promotes memory of a larger portion size during the inter-meal interval

Bosworth, M.L ; Ferriday, D ; Lai, S.H.S ; Godinot, N ; Martin, N ; Martin, A.A ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 June 2016, Vol.101, pp.225-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is flavour-nutrient learning disrupted by dietary variability?

Martin, A.A ; Evans, N.R ; Griggs, R.L ; Ferriday, D ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 June 2016, Vol.101, pp.235-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“What time is my next meal?” delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty

Zimmerman, Annie R ; Ferriday, Danielle ; Davies, Sarah R ; Martin, Ashley A ; Rogers, Peter J ; Mason, Alice ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 01 September 2017, Vol.116, pp.284-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.05.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does dietary variability promote uncertainty about expected satiety?

Evans, N.R ; Griggs, R.L ; Martin, A.A ; Ferriday, D ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 June 2016, Vol.101, pp.230-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brunstrom, J.M
  2. Ferriday, D
  3. Rogers, P.J
  4. Martin, A.A
  5. Brunstrom, Jeffrey M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...