skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Phân loại theo LCC: K - Law.–Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence xóa Tác giả/ người sáng tác: Markesinis, Basil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Engaging with foreign law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging with foreign law

Markesinis, Basil

E-ISBN 1841139475 ; E-ISBN 9781841139470

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Comparative Law in the Courtroom and Classroom The Story of the Last Thirty-Five Years
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Law in the Courtroom and Classroom The Story of the Last Thirty-Five Years

Markesinis, Basil

E-ISBN 1841133981 ; E-ISBN 1841135208 ; E-ISBN 9781841133980 ; E-ISBN 9781841135205 ; E-ISBN 9781847312020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Markesinis, Basil
  2. Markesinis, B. S
  3. Markesinis, Basil S
  4. Fedtke, Jörg
  5. Fedtke, Jorg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...