skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Marcondes, Danilo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Brazilian participation in UNIFIL: raising Brazil's profile in international peace and security in the Middle East?

Silva, Antonio Ruy Almeida ; Braga, Carlos Chagas Vianna ; Marcondes, Danilo

Revista Brasileira de Politica, 2017, Vol.60(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201700211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maritime Regions and the South Atlantic

Hoffmann, Andrea ; Marcondes, Danilo

Contexto Internacional, May/Aug 2017, Vol.39(2), pp.229-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2017390200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...