skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Latin America xóa Tác giả/ người sáng tác: Malamud, Andrés xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Few Non-Conclusive Thoughts about Foreign Policy and Social Demands *

Malamud, Andrés

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.503-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parlamentos Supranacionais na Europa e na América Latina: Entre o Fortalecimento e a Irrelevância

Malamud, Andrés ; de Sousa, Luís

Contexto Internacional, Jul-Dec 2005, Vol.27(2), pp.369-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andrés Malamud
  2. Malamud, Andrés
  3. de Sousa, Luís
  4. Sousa, Luís de
  5. Luís de Sousa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...