skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tác giả/ người sáng tác: Luís Vasconcelos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacia - Visita do Presidente de S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe<br>Diplomacy - S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe President visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de São Tomé e Príncipe
Diplomacy - São Tomé e Príncipe President visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

2
Diplomacia - Visita do Presidente de S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe<br>Diplomacy - S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe President visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de São Tomé e Príncipe
Diplomacy - São Tomé e Príncipe President visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

3
Diplomacia - PR Eanes na Tanz&#226;nia<br>Diplomacy - PR Eanes in Tanzania
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR Eanes na Tanzânia
Diplomacy - PR Eanes in Tanzania

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacia - Novo embaixador dos EUA<br>Diplomacy - USA new ambassador
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Novo embaixador dos EUA
Diplomacy - USA new ambassador

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacia - PR visita a Tanz&#226;nia<br>Diplomacy - PR visit to Tanzania
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR visita a Tanzânia
Diplomacy - PR visit to Tanzania

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacia - Visita de Joaquim Chissano<br>Diplomacy - Joaquim Chissano visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Joaquim Chissano
Diplomacy - Joaquim Chissano visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacia - PR visita a Z&#226;mbia<br>Diplomacy - PR visit to Zambia
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR visita a Zâmbia
Diplomacy - PR visit to Zambia

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

8
Diplomacia - Frank Wisner em Lisboa<br>Diplomacy - Frank Wisner in Lisbon
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Frank Wisner em Lisboa
Diplomacy - Frank Wisner in Lisbon

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacia - Visita de Jimmy Carter<br>Diplomacy - Jimmy Carter visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Jimmy Carter
Diplomacy - Jimmy Carter visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

10
Diplomacia - Kurt Waldheim em Lisboa<br>Diplomacy - Kurt Waldheim in Lisbon
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Kurt Waldheim em Lisboa
Diplomacy - Kurt Waldheim in Lisbon

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

11
Diplomacia - PR visita a Tanz&#226;nia<br>Diplomacy - PR visit to Tanzania
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR visita a Tanzânia
Diplomacy - PR visit to Tanzania

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacia - Visita de Jimmy Carter<br>Diplomacy - Jimmy Carter visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Jimmy Carter
Diplomacy - Jimmy Carter visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

13
Diplomacia - PR visita a Tanz&#226;nia<br>Diplomacy - PR visit to Tanzania
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR visita a Tanzânia
Diplomacy - PR visit to Tanzania

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

14
Diplomacia - PR visita a Z&#226;mbia<br>Diplomacy - PR visit to Zambia
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR visita a Zâmbia
Diplomacy - PR visit to Zambia

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomacia - Visita de Jimmy Carter<br>Diplomacy - Jimmy Carter visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Jimmy Carter
Diplomacy - Jimmy Carter visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

16
Diplomacia - Visita de Jimmy Carter<br>Diplomacy - Jimmy Carter visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Jimmy Carter
Diplomacy - Jimmy Carter visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomacia - PR visita a Tanz&#226;nia<br>Diplomacy - PR visit to Tanzania
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR visita a Tanzânia
Diplomacy - PR visit to Tanzania

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

18
Diplomacia - Henry Leach em Lisboa<br>Diplomacy - Henry Leach in Lisbon
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Henry Leach em Lisboa
Diplomacy - Henry Leach in Lisbon

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

19
Diplomacia - PR visita a Tanz&#226;nia<br>Diplomacy - PR visit to Tanzania
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR visita a Tanzânia
Diplomacy - PR visit to Tanzania

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

20
Diplomacia - PR visita a Z&#226;mbia<br>Diplomacy - PR visit to Zambia
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - PR visita a Zâmbia
Diplomacy - PR visit to Zambia

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1981  (19)
  2. 1981đến1983  (37)
  3. 1984đến1985  (14)
  4. 1986đến1988  (14)
  5. Sau 1988  (6)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Luís Vasconcelos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...