skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lu, Liwei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased frequency of follicular helper T cells in patients with autoimmune thyroid disease

Zhu, Chenlu ; Ma, Jie ; Liu, Yingzhao ; Tong, Jia ; Tian, Jie ; Chen, Jianguo ; Tang, Xinyi ; Xu, Huaxi ; Lu, Liwei ; Wang, Shengjun

The Journal of clinical endocrinology and metabolism, March 2012, Vol.97(3), pp.943-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1945-7197 ; PMID: 22188745 Version:1 ; DOI: 10.1210/jc.2011-2003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased frequency of circulating follicular helper T cells in children with hand, foot, and mouth disease caused by enterovirus 71 infection

Wu, Jianping ; Cui, David ; Yang, Xianzhi ; Lou, Jianzhou ; Lin, Jie ; Ye, Xianfei ; Qin, Zhimei ; Huang, Li ; Zhao, Dejian ; Huo, Zhaoxia ; Xie, Guoliang ; Zheng, Shufa ; Yu, Fei ; Lu, Liwei ; Chen, Yu

Journal of immunology research, 2014, Vol.2014, pp.651872 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2314-7156 ; PMID: 25013818 Version:1 ; DOI: 10.1155/2014/651872

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased frequency of circulating follicular helper T cells in patients with rheumatoid arthritis

Ma, Jie ; Zhu, Chenlu ; Ma, Bin ; Tian, Jie ; Baidoo, Samuel Essien ; Mao, Chaoming ; Wu, Wei ; Chen, Jianguo ; Tong, Jia ; Yang, Min ; Jiao, Zhijun ; Xu, Huaxi ; Lu, Liwei ; Wang, Shengjun

Clinical & developmental immunology, 2012, Vol.2012, pp.827480 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1740-2530 ; PMID: 22649468 Version:1 ; DOI: 10.1155/2012/827480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Th9 cells and IL-9 in autoimmune disorders: Pathogenesis and therapeutic potentials

Deng, Yaxiong ; Wang, Zijun ; Chang, Christopher ; Lu, Liwei ; Lau, Chak Sing ; Lu, Qianjin

Human immunology, February 2017, Vol.78(2), pp.120-128 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1166 ; PMID: 28040536 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.humimm.2016.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blockade of Glucocorticoid-Induced Tumor Necrosis Factor-Receptor-Related Protein Signaling Ameliorates Murine Collagen-Induced Arthritis by Modulating Follicular Helper T Cells

Ma, Jie ; Feng, Dingqi ; Wei, Yancai ; Tian, Jie ; Tang, Xinyi ; Rui, Ke ; Lu, Liwei ; Xu, Huaxi ; Wang, Shengjun

The American journal of pathology, June 2016, Vol.186(6), pp.1559-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1525-2191 ; PMID: 27106763 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ajpath.2016.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lu, Liwei
  2. Ma, Jie
  3. Xu, Huaxi
  4. Tian, Jie
  5. Wang, Shengjun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...