skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lowi Theodore J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
We the people : an introduction to American politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

We the people : an introduction to American politics

Ginsberg Benjamin; Lowi Theodore J; Weir Margaret

New York : Norton, c2001 - (320.473 GIN 2001) - ISBN0393976297 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
American government : power and purpose
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American government : power and purpose

Lowi Theodore J.; Ginsberg Benjamin; Shepsle Kenneth A

New York : W. W. Norton & Company, c2008. - (320.473 LOW 2008) - ISBN9780393931211 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American government : freedom and power

Lowi Theodore J.; Ginsberg Benjamin

New York,... : W.W. Norton & Comp., 1994 - (320.473 LOW 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
American government : power & purpose
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American government : power & purpose

Ginsberg Benjamin; Shepsle Kenneth A; Ansolabehere Stephen; Lowi Theodore J

New York : W. W. Norton & Company, Inc., [2014] - (320.473 AME 2014) - ISBN9780393922448 (hardcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2004  (1)
 3. 2005đến2005  (1)
 4. 2006đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ginsberg Benjamin
 2. Lowi Theodore J
 3. Shepsle Kenneth A
 4. Ansolabehere Stephen
 5. Weir Margaret

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...