skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Tác giả/ người sáng tác: Lopez, P xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ductular Proliferation and Hepatic Secretory Function in Experimental Fascioliasis

Lopez, P ; Tunon, M.J ; Gonzalez, P ; Diez, N ; Bravo, A.M ; Gonzalezgallego, J

Experimental Parasitology, 1993, Vol.77(1), pp.36-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4894 ; E-ISSN: 1090-2449 ; DOI: 10.1006/expr.1993.1058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of experimental cirrhosis on cholephilic dye metabolism and excretion in the rat

Lopez, P ; De Lamo, M ; Gonzalez, P ; Tuñon, M J ; Gonzalez, J

Biochemical pharmacology, 15 July 1991, Vol.42(3), pp.704-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2952 ; PMID: 1859474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatic disposition of organic anions in rats infested with Fasciola hepatica

Gonzalez, P ; Tuñon, M.J ; Lopez, P ; Diez, N ; Gonzalez, J

Experimental Parasitology, 1991, Vol.73(4), pp.396-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4894 ; E-ISSN: 1090-2449 ; DOI: 10.1016/0014-4894(91)90063-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of experimental fasciolosis on bilirubin metabolism in the rat

Lopez, P ; Gonzalez, P ; Tuñon, M J ; Gonzalez-Gallego, J

Experimental parasitology, June 1994, Vol.78(4), pp.386-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4894 ; PMID: 8206137 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gonzalez, P.
 2. Tunon, Mj
 3. Lopez, P.
 4. Tuñon, M.J.
 5. Tunon, M.J

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Bile
 3. Male
 4. Rats
 5. Biology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...