skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Longo Dan L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Harrison's principles of internal medicine. Vol 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harrison's principles of internal medicine. Vol 2

Longo Dan L

New York : McGraw-Hill, 2012. - (616 HAR(2) 2012) - ISBN9780071748872;ISBN0071748873

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Harrison's principles of internal medicine . Vol 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harrison's principles of internal medicine . Vol 1

Longo Dan L

New York : McGraw-Hill, 2012. - (616 HAR(1) 2012) - ISBN9780071775052

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled meal frequency without caloric restriction alters peripheral blood mononuclear cell cytokine production

Longo Dan L ; Baer David J ; Rumpler William V ; Stote Kim S ; Sayeed Khaleel S ; Yang Hyunwon ; Dixit Vishwa ; Mattson Mark P ; Taub Dennis D

Journal of Inflammation, 01 March 2011, Vol.8(1), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-9255 ; E-ISSN: 1476-9255 ; DOI: 10.1186/1476-9255-8-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EVALUATION AND TREATMENT OF PATIENT WITH PROGRESSIVE IMMUNOSUPPRESSION

Ochoa Augusto C ; Mizoguchi Hiromoto ; O'Shea John J ; Longo Dan L ; Loeffler Cynthia M ; Ghosh Paritosh ; Young Howard A

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS OF SCREENING FOR CELL PROLIFERATION OR NEOPLASTIC DISORDERS

Feinberg Andrew P ; Iacobuzio-Donahue Christine A ; Longo Dan L ; Ko Minoru

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of screening for cell proliferation or neoplastic disorders

Feinberg Andrew P ; Iacobuzio-Donahue Christine A ; Longo Dan L ; Ko Minoru

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF SCREENING FOR CELL PROLIFERATION OR NEOPLASTIC DISORDER

Feinberg Andrew P ; Iacobuzio-Donahue Christine A ; Longo Dan L ; Ko Minoru

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer Chemoprevention Strategy Based on Loss of Imprinting of IGF2

Feinberg Andrew P ; Levchenko Andre ; Longo Dan L ; Ko Minoru S.H

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of screening for cell proliferation or neoplastic disorders

Feinberg Andrew P ; Iacobuzio-Donahue Christine A ; Longo Dan L ; Ko Minoru

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anvendelse av et CD40-bindende protein som har evne til a binde CD40 og hindrer binding av CD40 til CD40-L ved fremstilling av et middel for forebyggelse eller behandling av en neoplasmatisk sykdom

Armitage Richard J ; Fanslow William C ; Longo Dan L ; Murphy William J

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (7)
 2. Sách  (2)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. German  (1)
 3. Norwegian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Longo Dan L
 2. Feinberg Andrew P
 3. Iacobuzio-Donahue Christine A
 4. Ko Minoru
 5. Dixit, Vishwa Deep

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...