skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Lolas Stepke, Fernando xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioethics at the Pan American Health Organization: origins, development, and challenges

Lolas Stepke, Fernando

Acta Bioethica, Jan, 2006, Vol.12(1), p.113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0717-5906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La calidad educativa en la formacion de posgrado en bioetica. El programa de Maestria en Bioetica de la Universidad Nacional de Cuyo.(PROGRAMAS DE FORMACION EN BIOETICA)

Fracapani Cuenca De Cuitino, Marta ; Lolas Stepke, Fernando ; Fazio, Marisa Carina

Acta Bioethica, July, 2005, Vol.11(2), p.203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0717-5906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...