skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 948  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Liu, Yang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Exposure Pathways of Heavy Metals in a Lead-Zinc Mining Area, Jiangsu Province, China (Multipathway Exposure to Heavy Metals)

Qu, Chang-Sheng ; Ma, Zong-Wei ; Yang, Jin ; Liu, Yang ; Bi, Jun ; Huang, Lei; Meliker, Jaymie (Editor)

2012, Vol.7(11), p.e46793 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0046793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partitioning and bioaccumulation of metals from oil sands process affected water in indigenous Parachlorella kessleri

Mahdavi, Hamed ; Liu, Yang ; Ulrich, Ania C.

Chemosphere, Feb, 2013, Vol.90(8), p.1893(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factorial kriging and stepwise regression approach to identify environmental factors influencing spatial multi-scale variability of heavy metals in soils

Lv, Jianshu ; Liu, Yang ; Zhang, Zulu ; Dai, Jierui

Journal of Hazardous Materials, Oct 15, 2013, Vol.261, p.387(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alkali Metals‐Based Energetic Coordination Polymers as Promising Primary Explosives: Crystal Structures, Energetic Properties, and Environmental Impact

Sun, Qi ; Liu, Yang ; Li, Xin ; Lu, Ming ; Lin, Qiuhan

Chemistry – A European Journal, 20 September 2018, Vol.24(53), pp.14213-14219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201802494

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partitioning and bioaccumulation of metals from oil sands process affected water in indigenous Parachlorella kessleri

Mahdavi, Hamed ; Liu, Yang ; Ulrich, Ania C.

Chemosphere [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2012.10.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microwave-assisted pyrolysis of textile dyeing sludge, and migration and distribution of heavy metals

Zhang, Hedong ; Gao, Zuopeng ; Liu, Yang ; Ran, Chunmei ; Mao, Xiao ; Kang, Qinhao ; Ao, Wenya ; Fu, Jie ; Li, Jing ; Liu, Guangqing ; Dai, Jianjun

Journal of Hazardous Materials, 5 August 2018, Vol.355, pp.128-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.04.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on seasonal pollution of heavy metals in water, sediment, fish and oyster from the Meiliang Bay of Taihu Lake in China

Rajeshkumar, Sivakumar ; Liu, Yang ; Zhang, Xiangyang ; Ravikumar, Boopalan ; Bai, Ge ; Li, Xiaoyu

Chemosphere, January 2018, Vol.191, pp.626-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.10.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation mechanisms of combined pollution of PAHs and heavy metals by bacteria and fungi: A mini review

Liu, Shao-Heng ; Zeng, Guang-Ming ; Niu, Qiu-Ya ; Liu, Yang ; Zhou, Lu ; Jiang, Lu-Hua ; Tan, Xiao-Fei ; Xu, Piao ; Zhang, Chen ; Cheng, Min

Bioresource Technology, January 2017, Vol.224, pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.11.095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factorial kriging and stepwise regression approach to identify environmental factors influencing spatial multi-scale variability of heavy metals in soils

Lv, Jianshu ; Liu, Yang ; Zhang, Zulu ; Dai, Jierui

Journal of Hazardous Materials, 15 October 2013, Vol.261, pp.387-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.07.065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational design of carbonaceous nanofiber/Ni-Al layered double hydroxide nanocomposites for high-efficiency removal of heavy metals from aqueous solutions

Yu, Shujun ; Liu, Yang ; Ai, Yuejie ; Wang, Xiangxue ; Zhang, Rui ; Chen, Zhongshan ; Chen, Zhe ; Zhao, Guixia ; Wang, Xiangke

Environmental Pollution, November 2018, Vol.242, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.06.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Alkali Metals‐Based Energetic Coordination Polymers as Promising Primary Explosives: Crystal Structures, Energetic Properties, and Environmental Impact
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alkali Metals‐Based Energetic Coordination Polymers as Promising Primary Explosives: Crystal Structures, Energetic Properties, and Environmental Impact

Sun, Qi ; Liu, Yang ; Li, Xin ; Lu, Ming ; Lin, Qiuhan

Chemistry – A European Journal, 09/20/2018, Vol.24(53), pp.14213-14219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/chem.201802494

Toàn văn không sẵn có

12
Partitioning and bioaccumulation of metals from oil sands process affected water in indigenous Parachlorella kessleri
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partitioning and bioaccumulation of metals from oil sands process affected water in indigenous Parachlorella kessleri

Mahdavi, Hamed ; Liu, Yang ; Ulrich, Ania C.

Chemosphere, 02/2013, Vol.90(6), pp.1893-1899 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.10.014

Toàn văn sẵn có

13
Microwave-assisted pyrolysis of textile dyeing sludge, and migration and distribution of heavy metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microwave-assisted pyrolysis of textile dyeing sludge, and migration and distribution of heavy metals

Zhang, Hedong ; Gao, Zuopeng ; Liu, Yang ; Ran, Chunmei ; Mao, Xiao ; Kang, Qinhao ; Ao, Wenya ; Fu, Jie ; Li, Jing ; Liu, Guangqing ; Dai, Jianjun

Journal of Hazardous Materials, 08/2018, Vol.355, C, pp.128-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.04.080

Toàn văn sẵn có

14
Human Exposure Pathways of Heavy Metals in a Lead-Zinc Mining Area, Jiangsu Province, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Exposure Pathways of Heavy Metals in a Lead-Zinc Mining Area, Jiangsu Province, China

Qu, Chang-Sheng ; Ma, Zong-Wei ; Yang, Jin ; Liu, Yang ; Bi, Jun ; Huang, Lei; Meliker, Jaymie

PLoS ONE, 11/13/2012, Vol.7(11), p.e46793 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0046793

Toàn văn sẵn có

15
Computational Screening of Alkali, Alkaline Earth, and Transition Metals Alkoxide-Functionalized Metal–Organic Frameworks for CO 2 Capture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Screening of Alkali, Alkaline Earth, and Transition Metals Alkoxide-Functionalized Metal–Organic Frameworks for CO 2 Capture

Hu, Jianbo ; Liu, Yang ; Liu, Jing ; Gu, Chenkai

The Journal of Physical Chemistry C, 08/23/2018, Vol.122(33), pp.19015-19024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-7447 ; E-ISSN: 1932-7455 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b05334

Toàn văn không sẵn có

16
Studies on seasonal pollution of heavy metals in water, sediment, fish and oyster from the Meiliang Bay of Taihu Lake in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on seasonal pollution of heavy metals in water, sediment, fish and oyster from the Meiliang Bay of Taihu Lake in China

Rajeshkumar, Sivakumar ; Liu, Yang ; Zhang, Xiangyang ; Ravikumar, Boopalan ; Bai, Ge ; Li, Xiaoyu

Chemosphere, 01/2018, Vol.191, C, pp.626-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.078

Toàn văn sẵn có

17
Bioremediation mechanisms of combined pollution of PAHs and heavy metals by bacteria and fungi: A mini review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation mechanisms of combined pollution of PAHs and heavy metals by bacteria and fungi: A mini review

Liu, Shao-Heng ; Zeng, Guang-Ming ; Niu, Qiu-Ya ; Liu, Yang ; Zhou, Lu ; Jiang, Lu-Hua ; Tan, Xiao-Fei ; Xu, Piao ; Zhang, Chen ; Cheng, Min

Bioresource Technology, 01/2017, Vol.224, C, pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09608524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2016.11.095

Toàn văn sẵn có

18
Factorial kriging and stepwise regression approach to identify environmental factors influencing spatial multi-scale variability of heavy metals in soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factorial kriging and stepwise regression approach to identify environmental factors influencing spatial multi-scale variability of heavy metals in soils

Lv, Jianshu ; Liu, Yang ; Zhang, Zulu ; Dai, Jierui

Journal of Hazardous Materials, 10/2013, Vol.261, C, pp.387-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.07.065

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate geostatistical analyses of heavy metals in soils: Spatial multi-scale variations in Wulian, Eastern China

Lv, Jianshu ; Liu, Yang ; Zhang, Zulu ; Dai, Bin

Ecotoxicology and Environmental Safety, Sept, 2014, Vol.107, p.140(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations and safety evaluation of heavy metals in aquatic products of Yancheng, Jiangsu Province

Liu, Yang ; Fu, Qiang ; Gao, Jun ; Xu, Wang-Gu ; Yin, Bo ; Cao, Ya-Qiao ; Qin, Wei-Hua

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, October 2013, Vol.34(10), pp.4081-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24364334 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 948  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (923)
 2. Toàn văn trực tuyến (821)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (5)
 2. 2003đến2006  (22)
 3. 2007đến2010  (65)
 4. 2011đến2015  (305)
 5. Sau 2015  (549)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (931)
 2. Chinese  (30)
 3. French  (5)
 4. Japanese  (5)
 5. Italian  (1)
 6. German  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Yang
 2. Liu, Y
 3. Liu,Yang
 4. Yang Liu
 5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...