skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tác giả/ người sáng tác: Liu, Min xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MiR-23a Facilitates the Replication of HSV-1 through the Suppression of Interferon Regulatory Factor 1

Ru, Jing ; Sun, Huahui ; Fan, Hongxia ; Wang, Chunmei ; Li, Yixuan ; Liu, Min ; Tang, Hua

PLoS One, Dec 2014, Vol.9(12), p.e114021 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0114021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HDAC6 Deacetylase Activity Is Critical for Lipopolysaccharide-Induced Activation of Macrophages (HDAC6 Regulates Macrophage Activation)

Yan, Bing ; Xie, Songbo ; Liu, Zhu ; Ran, Jie ; Li, Yuanyuan ; Wang, Jian ; Yang, Yang ; Zhou, Jun ; Li, Dengwen ; Liu, Min; Ryffel, Bernhard (Editor)

2014, Vol.9(10), p.e110718 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0110718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole Body Periodic Acceleration Is an Effective Therapy to Ameliorate Muscular Dystrophy in mdx Mice

Altamirano, Francisco ; Perez, Claudio F. ; Liu, Min ; Widrick, Jeffrey ; Barton, Elisabeth R. ; Allen, Paul D. ; Adams, Jose A. ; Lopez, Jose R.

Altamirano, Francisco, Claudio F. Perez, Min Liu, Jeffrey Widrick, Elisabeth R. Barton, Paul D. Allen, Jose A. Adams, and Jose R. Lopez. 2014. “Whole Body Periodic Acceleration Is an Effective Therapy to Ameliorate Muscular Dystrophy in mdx Mice.” PLoS ONE 9 (9): e106590. doi:10.1371/journal.pone.0106590. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0106590. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0106590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic Effects of Maternal Zearalenone Exposure on Intestinal Oxidative Stress, Barrier Function, Immunological and Morphological Changes in Rats

Liu, Min ; Gao, Rui ; Meng, Qingwei ; Zhang, Yuanyuan ; Bi, Chongpeng ; Shan, Anshan; Shankar, Kartik (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0106412 ; PMCID: 4152245 ; PMID: 25180673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

B7-H3 Augments Inflammatory Responses and Exacerbates Brain Damage via Amplifying NF-κB p65 and MAPK p38 Activation during Experimental Pneumococcal Meningitis

Chen, Xuqin ; Li, Yan ; Blankson, Siobhan ; Liu, Min ; Huang, Danping ; Redmond, H. Paul ; Huang, Jing ; Wang, Jiang Huai ; Wang, Jian; Jiang, Yong (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0171146 ; PMCID: 5283727 ; PMID: 28141831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatty Acid Profile and Unigene-Derived Simple Sequence Repeat Markers in Tung Tree ( Vernicia fordii )

Zhang, Lin ; Jia, Baoguang ; Tan, Xiaofeng ; Thammina, Chandra S ; Long, Hongxu ; Liu, Min ; Wen, Shanna ; Song, Xianliang ; Cao, Heping; Prasad, Manoj (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0105298 ; PMCID: 4148264 ; PMID: 25167054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of immunogenic proteins and evaluation of recombinant PDHA1 and GAPDH as potential vaccine candidates against Streptococcus iniae infection in flounder ( Paralichthys olivaceus )

Sheng, Xiuzhen ; Liu, Min ; Liu, Haibo ; Tang, Xiaoqian ; Xing, Jing ; Zhan, Wenbin; Song, Linsheng (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0195450 ; PMCID: 5976140 ; PMID: 29847601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD10-Equipped Melanoma Cells Acquire Highly Potent Tumorigenic Activity: A Plausible Explanation of Their Significance for a Poor Prognosis

Oba, Junna ; Nakahara, Takeshi ; Hashimoto-Hachiya, Akiko ; Liu, Min ; Abe, Takeru ; Hagihara, Akihito ; Yokomizo, Takehiko ; Furue, Masutaka; Dadras, Soheil S. (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149285 ; PMCID: 4755541 ; PMID: 26881775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Picroside II protects the blood-brain barrier by inhibiting the oxidative signaling pathway in cerebral ischemia-reperfusion injury

Zhai, Li ; Liu, Min ; Wang, Tingting ; Zhang, Hongyan ; Li, Shan ; Guo, Yunliang; Ahmad, Muzamil (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174414 ; PMCID: 5384762 ; PMID: 28388666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activin Receptor Type IIB Inhibition Improves Muscle Phenotype and Function in a Mouse Model of Spinal Muscular Atrophy

Liu, Min ; Hammers, David W ; Barton, Elisabeth R ; Sweeney, H. Lee; Singh, Ravindra N (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0166803 ; PMCID: 5117715 ; PMID: 27870893

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gross Nitrogen Mineralization in Surface Sediments of the Yangtze Estuary

Lin, Xianbiao ; Hou, Lijun ; Liu, Min ; Li, Xiaofei ; Yin, Guoyu ; Zheng, Yanling ; Deng, Fengyu; Vopel, Kay C. (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0151930 ; PMCID: 4798355 ; PMID: 26991904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EB1 promotes Aurora-B kinase activity through blocking its inactivation by protein phosphatase 2A.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Sun, Lei ; Gao, Jinmin ; Dong, Xin ; Liu, Min ; Li, Dengwen ; Shi, Xingjuan ; Dong, Jin - Tang ; Lu, Xianyu ; Liu, Chunyong ; Zhou, Jun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 20, 2008, Vol.105(20), p.7153(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kushenin induces the apoptosis of HCV-infected cells by blocking the PI3K-Akt-mTOR pathway via inhibiting NS5A

Zhou, Yi ; Chen, Na ; Liu, Xiaojing ; Lin, Shumei ; Luo, Wenjuan ; Liu, Min

Experimental Cell Research, 01 July 2016, Vol.345(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/J.YEXCR.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systematic Analysis of the Functions of Lysine Acetylation in the Regulation of Tat Activity

He, Minghao ; Zhang, Linlin ; Wang, Xincheng ; Huo, Lihong ; Sun, Lei ; Feng, Chengye ; Du, Danyao ; Liang, Huabin ; Liu, Min ; Hong, Zhangyong ; Zhou, Jun

PLoS One, Jun 2013, Vol.8(6), p.e67186 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0067186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction and characterization of protein-protein interaction networks in swine

Wang, Fen ; Liu, Min ; Song, Baoxing ; Li, Dengyun ; Pei, Huimin ; Guo, Yang ; Huang, Jingfei ; Zhang, Deli

Proteome Science, 2012, Vol.10, p.2 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1477-5956-10-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PKCα promotes generation of reactive oxygen species via DUOX2 in hepatocellular carcinoma

Wang, Jiajun ; Shao, Miaomiao ; Liu, Min ; Peng, Peike ; Li, Lili ; Wu, Weicheng ; Wang, Lan ; Duan, Fangfang ; Zhang, Mingming ; Song, Shushu ; Jia, Dongwei ; Ruan, Yuanyuan ; Gu, Jianxin ; Institute of Biomedical Science, Fudan University, Shanghai

Biochemical and Biophysical Research Communications, 07 August 2015, Vol.463(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/J.BBRC.2015.06.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of quantitative trait loci underlying resistance to southern root-knot and reniform nematodes in soybean accession PI 567516C.(Report)

Jiao, Yongqing ; Vuong, Tri D. ; Liu, Yang ; Li, Zenglu ; Noe, Jim ; Robbins, Robert T. ; Joshi, Trupti ; Xu, Dong ; Shannon, J. Grover ; Nguyen, Henry T.

Molecular Breeding, 2015, Vol.35(6), p.1(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-3743

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MicroRNA-182 targets cAMP-responsive element-binding protein 1 and suppresses cell growth in human gastric adenocarcinoma.(Report)

Kong, Wei - Qing ; Bai, Ru ; Liu, Tao ; Cai, Chun - Li ; Liu, Min ; Li, Xin ; Tang, Hua

FEBS Journal, April, 2012, Vol.279(7), p.1252(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-464X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo sequencing and a comprehensive analysis of purple sweet potato (Impomoea batatas L.) transcriptome.(Report)

Xie, Fuliang ; Burklew, Caitlin E. ; Yang, Yanfang ; Liu, Min ; Xiao, Peng ; Zhang, Baohong ; Qiu, Deyou

Planta, July, 2012, Vol.236(1), p.101(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0935

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The exon junction complex regulates the splicing of cell polarity gene dlg1 to control Wingless signaling in development

Liu, Min ; Li, Yajuan ; Liu, Aiguo ; Li, Ruifeng ; Su, Ying ; Du, Juan ; Cheng, Li ; Zhu, Alan; Zhu, Alan (pacrepositoryorg)

eLife, 2016, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.7554/eLife.17200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2011  (2)
 3. 2012đến2012  (3)
 4. 2013đến2014  (7)
 5. Sau 2014  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Min
 2. Liu, M.
 3. Min Liu
 4. Zhou, Jun
 5. Li, Dengwen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...