skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Tác giả/ người sáng tác: Little, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elements of Social Theory

Little, Daniel

American Political Science Review, Sept, 1996, Vol.90(3), p.619(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics, Sociology, and Social Theory: Encounters with Classical and Contemporary Social Thought

Little, Daniel

American Political Science Review, Sept, 1996, Vol.90(3), p.619(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logics of History: Social Theory and Social Transformation.(Book review)

Little, Daniel

Journal of Social History, Fall, 2007, Vol.41(1), p.181(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Theory of Practices: Tradition, Tacit Knowledge, and Presuppositions

Little, Daniel

Ethics, April, 1996, Vol.106(3), p.665-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-1704

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Little, Daniel
  2. Little, D.
  3. Daniel Little
  4. Barnes, Barry
  5. Turner, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...