skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 334  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Li xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of heavy metals in soils and vegetables around non-ferrous metals mining and smelting sites, Baiyin, China

LI, Yu ; Wang, Yan-Bin ; Gou, Xin ; Su, Yi-Bing ; Wang, Gang

Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(6), pp.1124-1134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(06)60050-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake

Liu, Honglei ; LI, Liqing ; Yin, Chengqing ; Shan, Baoqing

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(4), pp.390-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62069-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals and PAHs in Sewage Sludge from Twelve Wastewater Treatment Plants in Zhejiang Province

Hua, Li ; Wu, Wei-Xiang ; Liu, Yu-Xue ; Tientchen, C.M. ; Chen, Ying-Xu

Biomedical and Environmental Sciences, 2008, Vol.21(4), pp.345-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; DOI: 10.1016/S0895-3988(08)60053-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of anions on the heavy metals release from marine sediments

Zhong, Ai-Ping ; Guo, Shu-Hai ; LI, Feng-Mei ; LI, Gang ; Jiang, Ke-Xu

Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(6), pp.1216-1220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(06)60065-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Spectral Character of Alkali Metals Using Microwave Plasma Torch Simultaneous Spectrometer

Feng, Guo-Dong ; Wan, Yi ; Huan, Yan-Fu ; Jiang, Jie ; LI, Ming ; Cao, Yan-Bo ; Yu, Ai-Min ; Jin, Qin-Han

Chemical Research in Chinese Universities, 2006, Vol.22(6), pp.703-707 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-9040 ; DOI: 10.1016/S1005-9040(06)60194-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Patterns of Soil Heavy Metals in Urban-Rural Transition Zone of Beijing 1 1 Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 40401025 and 49871005) and the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (No. IRT0412).

Hu, Ke-Lin ; Zhang, Feng-Rong ; LI, Hong ; Huang, Feng ; LI, Bao-Guo

Pedosphere, 2006, Vol.16(6), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(06)60104-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerance of Grasses to Heavy Metals and Microbial Functional Diversity in Soils Contaminated with Copper Mine Tailings 1 1 Project supported by the National Natural Sciences Foundation of China (Nos. 40171054 and 40125005) and the National Key Basic Research Support Foundation of China (No. 2002CB410809/10).

Teng, Ying ; Luo, Yong-Ming ; Huang, Chang-Yong ; Long, Jian ; LI, Zhen-Gao ; Christie, P.

Pedosphere, 2008, Vol.18(3), pp.363-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(08)60026-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extractable Fractions of Metals in Sewage Sludges from Five Typical Urban Wastewater Treatment Plants of China 1 1 Project supported by the National Key Basic Research Support Foundation of China (No. 2002CB412303) and the Natural Science Foundation of Jiangsu Province (No. KB2004115).

Wang, Chao ; LI, Xiao-Chen ; Wang, Pei-Fang ; Zou, Li-Min ; MA, Hai-Tao

Pedosphere, 2006, Vol.16(6), pp.756-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(06)60111-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of rice cultivars with low brown rice mixed cadmium and lead contents and their interactions with the micronutrients iron, zinc, nickel and manganese

Li, Bing ; Wang, Xun ; Qi, Xiaoli ; Huang, Lu ; Ye, Zhihong

Journal of Environmental Sciences, October 2012, Vol.24(10), pp.1790-1798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60972-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal Exposure and Risk of Diabetes and Prediabetes among Chinese Occupational Workers

Yang, Ai Min ; Cheng, Ning ; Pu, Hong Quan ; Liu, Si Min ; LI, Juan Sheng ; Bassig, Bryan A. ; Dai, Min ; LI, Hai Yan ; Hu, Xiao Bin ; Wei, Xiao ; Zheng, Tong Zhang ; Bai, Ya Na

Biomedical and Environmental Sciences, December 2015, Vol.28(12), pp.875-883 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; DOI: 10.3967/bes2015.121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination by persistent toxic substances in surface sediment of urban rivers in Chaohu City, China

Li, Feipeng ; Zhang, Haiping ; Meng, Xiangzhou ; Chen, Ling ; Yin, Daqiang

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1934-1941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61033-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of copper ions from aqueous solution by calcium alginate immobilized kaolin

Li, Yanhui ; Xia, Bing ; Zhao, Quansheng ; Liu, Fuqiang ; Zhang, Pan ; Du, Qiuju ; Wang, Dechang ; Li, Da ; Wang, Zonghua ; Xia, Yanzhi

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.404-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60442-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of several amendments on rice growth and uptake of copper and cadmium from a contaminated soil

LI, Ping ; Wang, Xingxiang ; Zhang, Taolin ; Zhou, Dongmei ; He, Yuanqiu

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(4), pp.449-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62078-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal contamination and source in arid agricultural soil in central Gansu Province, China

LI, Yu ; Gou, Xin ; Wang, Gang ; Zhang, Qiang ; Su, Qiong ; Xiao, Guoju

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(5), pp.607-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62101-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of phytoextracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture

Niu, Zhi-Xin ; Sun, Li-Na ; Sun, Tie-Heng ; LI, Yu-Shuang ; Wang, Hong

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(8), pp.961-967 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60158-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Properties as Indicators of Cu and Zn Contamination in Soils 1 1 Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 40371056) and the Natural Science Foundation of Zhejiang Province, China (No. R305078).

Lu, Sheng-Gao ; Bai, Shi-Qiang ; Fu, Li-Xia

Pedosphere, 2008, Vol.18(4), pp.479-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(08)60038-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal exposure reduces hatching success of Acartia pacifica resting eggs in the sediment

Jiang, Xiao-Dong ; Wang, Gui-Zhong ; LI, Shao-Jing ; He, Jian-Feng

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(6), pp.733-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60122-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redistribution of Pb, Zn and Cu Fractions in Tailing Soils Treated with Different Extractants 1 1 Project supported by the National High Technology Research and Development Program (863 Program) of China (No. 2001AA644020) and the Natural Science Foundation of Hunan Province (No. 04JJ3013).

Liu, Yun-Guo ; Wang, Xian-Hai ; Zeng, Guang-Ming ; LI, Xin ; Zhou, Chun-Hua ; Fan, Ting ; LI, Yong-Li ; Yuan, Xin-Zhong

Pedosphere, 2006, Vol.16(3), pp.312-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(06)60057-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 334  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (281)
 2. Toàn văn trực tuyến (129)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (76)
 3. 2007đến2007  (99)
 4. 2008đến2009  (124)
 5. Sau 2009  (34)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Wang  (108)
 2. Zhang  (101)
 3. Liu  (85)
 4. 屠海令  (70)
 5. Null  (62)
 6. CHEN  (49)
 7. Yu  (42)
 8. Yan  (41)
 9. ZHOU  (39)
 10. Wei  (36)
 11. Xiao  (34)
 12. Hong  (31)
 13. Yong  (27)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. li
 2. Wang
 3. Zhang
 4. Liu
 5. 屠海令

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...