skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Polymer Sciences xóa Tất cả các phiên bản Characterization and Evaluation of Materials xóa Tất cả các phiên bản Li, Yuncang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures, mechanical properties and in vitro corrosion behaviour of biodegradable Mg–Zr–Ca alloys

Zhou, Ying-Long ; Li, Yuncang ; Luo, Dong-Mei ; Wen, Cuie ; Hodgson, Peter

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(4), pp.1632-1639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6920-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Osteoblast cell response to nanoscale SiO 2 /ZrO 2 particulate-reinforced titanium composites and scaffolds by powder metallurgy

Li, Yuncang ; Han, Chao ; Zhu, Xinkun ; Wen, Cuie ; Hodgson, Peter

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(10), pp.4410-4414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6295-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (2)
  2. Springer (CrossRef)  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Yc
  2. Hodgson, Peter
  3. Li, Yuncang
  4. Wen, C.
  5. Wen, Cuie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...