skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Li, Yuan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nano-carbon-based hybrids and heterostructures: progress in growth and application for lithium-ion batteries

Li, Yuan ; Wu, Junchi ; Chopra, Nitin

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(24), pp.7843-7865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9429-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorbents based on maleic anhydride-modified cellulose fibers/diatomite for dye removal

Li, Yuan ; Xiao, Huining ; Chen, Mindong ; Song, Zhaoping ; Zhao, Yi

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6696-6704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8270-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of methyl violet using pH- and temperature-sensitive cellulose filament/poly(NIPAM-co-AAc) hybrid hydrogels

Zhang, Min ; Li, Yuan ; Yang, Qili ; Huang, Liulian ; Chen, Lihui ; Xiao, Huining

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(16), pp.11837-11854 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2342-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...