skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Feng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of annual report readability on analyst following and the properties of their earnings forecasts

Lehavy, Reuven; Li, Feng ; Merkley, Kenneth

The accounting review : a journal of the American Accounting Association, 2011, Vol.86(3), pp. 1087-1115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earnings quality based on corporate investment decisions

Li, Feng

Journal of accounting research, 2011, Vol.49(3), pp. 721-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A measure of competition based on 10-K filings

Li, Feng; Lundholm, Russell ; Minnis, Michael

Journal of accounting research, 2013, Vol.51(2), pp. 399-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The information content of forward-looking statements in corporate filings a naïve Bayesian machine learning approach

Li, Feng

Journal of accounting research, 2010, Vol.48(5), pp. 1049-1102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing pecking order of consumer defaults

Chomsisengphet, Souphala ; Glennon, Dennis ; Li, Feng ; Andersson, Fredrik;; Andersson, Fredrik ; Chomsisengphet, Souphala ; Glennon, Dennis ; Li, Feng

Journal of money, credit and banking : JMCB, 2013, Vol.45(2), pp. 251-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. LI, Feng
  2. Li, F
  3. Michael Minnis
  4. Chomsisengphet, S.
  5. Merkley, Kenneth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...