skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Leroy, Xavier xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphism by name for references and continuations

Leroy, Xavier

Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on principles of programming languages, 01 March 1993, pp.220-231

ISBN: 0897915607 ; ISBN: 9780897915601 ; DOI: 10.1145/158511.158632

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics in ML

Leroy, Xavier ; Mauny, Michel

Journal of Functional Programming, 1993, Vol.3(4), pp.431-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7968 ; E-ISSN: 1469-7653 ; DOI: 10.1017/S0956796800000848

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manifest types, modules, and separate compilation

Leroy, Xavier

Proceedings of the 21st ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on principles of programming languages, 01 February 1994, pp.109-122

ISBN: 0897916360 ; ISBN: 9780897916363 ; DOI: 10.1145/174675.176926

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A modular module system

Leroy, Xavier

Journal of Functional Programming, 2000, Vol.10(3), pp.269-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7968

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Programming Languages and Systems: 11th European Symposium on Programming, ESOP 2002 Held as Part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2002 Grenoble, France, April 8–12, 2002 Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Languages and Systems: 11th European Symposium on Programming, ESOP 2002 Held as Part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2002 Grenoble, France, April 8–12, 2002 Proceedings

Hirschowitz, Tom ; Leroy, Xavier;; Métayer, Daniel

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-43363-7 ; E-ISBN: 978-3-540-45927-9 ; DOI: 10.1007/3-540-45927-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Formal Methods and Software Engineering: 7th International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2005, Manchester, UK, November 1-4, 2005. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods and Software Engineering: 7th International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2005, Manchester, UK, November 1-4, 2005. Proceedings

Blazy, Sandrine ; Leroy, Xavier;; Lau, Kung-Kiu ; Banach, Richard

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-29797-0 ; E-ISBN: 978-3-540-32250-4 ; DOI: 10.1007/11576280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Types for Proofs and Programs: International Workshop, TYPES 2004, Jouy-en-Josas, France, December 15-18, 2004, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Types for Proofs and Programs: International Workshop, TYPES 2004, Jouy-en-Josas, France, December 15-18, 2004, Revised Selected Papers

Bertot, Yves ; Grégoire, Benjamin ; Leroy, Xavier;; Filliâtre, Jean-Christophe ; Paulin-Mohring, Christine ; Werner, Benjamin

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-31428-8 ; E-ISBN: 978-3-540-31429-5 ; DOI: 10.1007/11617990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến1999  (1)
 3. 2000đến2001  (1)
 4. 2002đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leroy, Xavier
 2. Leroy, X.
 3. Bertot, Yves
 4. Filliâtre, Jean-Christophe
 5. Paulin-Mohring, Christine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...