skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Children xóa Tác giả/ người sáng tác: Lerkkanen, Marja-Kristiina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Assisted Remedial Reading Intervention for School Beginners at Risk for Reading Disability

Saine, Nina L ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Ahonen, Timo ; Tolvanen, Asko ; Lyytinen, Heikki

Child Development, 2011, Vol.82(3), p.1013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2011.01580.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowing, Applying, and Reasoning about Arithmetic: Roles of Domain-General and Numerical Skills in Multiple Domains of Arithmetic Learning

Zhang, Xiao ; Räsänen, Pekka ; Koponen, Tuire ; Aunola, Kaisa ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Nurmi, Jari-Erik

Developmental Psychology, December 2017, Vol.53(12), p.2304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/dev0000432

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic and Spatial Skills Predict Early Arithmetic Development via Counting Sequence Knowledge

Zhang, Xiao ; Koponen, Tuire ; Räsänen, Pekka ; Aunola, Kaisa ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Nurmi, Jari-Erik

Child Development, 2014, Vol.85(3), p.1091 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/cdev.12173

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Developmental Dynamics of Children's Academic Performance and Mothers' Homework-Related Affect and Practices

Silinskas, Gintautas ; Kiuru, Noona ; Aunola, Kaisa ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Nurmi, Jari-Erik

Developmental Psychology, April 2015, Vol.51(4), p.419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/a0038908

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Frequency of Parents' Reading-Related Activities at Home and Children's Reading Skills during Kindergarten and Grade 1

Silinskas, Gintautas ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Tolvanen, Asko ; Niemi, Pekka ; Poikkeus, Anna-Maija ; Nurmi, Jari-Erik

Journal of Applied Developmental Psychology, 2012, Vol.33(6), p.302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-3973 ; E-ISSN: 1873-7900 ; DOI: 10.1016/j.appdev.2012.07.004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Dynamics between Children's Externalizing Problems, Task-Avoidant Behavior, and Academic Performance in Early School Years: A 4-Year Follow-Up

Metsäpelto, Riitta-Leena ; Pakarinen, Eija ; Kiuru, Noona ; Poikkeus, Anna-Maija ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Nurmi, Jari-Erik

Journal of Educational Psychology, February 2015, Vol.107(1), p.246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0663 ; E-ISSN: 1939-2176 ; DOI: 10.1037/a0037389

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive Teacher and Peer Relations Combine to Predict Primary School Students' Academic Skill Development

Kiuru, Noona ; Aunola, Kaisa ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Pakarinen, Eija ; Poskiparta, Elisa ; Ahonen, Timo ; Poikkeus, Anna-Maija ; Nurmi, Jari-Erik

Developmental Psychology, April 2015, Vol.51(4), p.434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/a0038911

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Parenting Styles and Teacher Interactional Styles in Children's Reading and Spelling Development

Kiuru, Noona ; Aunola, Kaisa ; Torppa, Minna ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Poikkeus, Anna-Maija ; Niemi, Pekka ; Viljaranta, Jaana ; Lyyra, Anna-Liisa ; Leskinen, Esko ; Tolvanen, Asko ; Nurmi, Jari-Erik

Journal of School Psychology, December 2012, Vol.50(6), p.799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4405 ; E-ISSN: 1873-3506 ; DOI: 10.1016/j.jsp.2012.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mothers' Trust toward Teachers in Relation to Teaching Practices

Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Kikas, Eve ; Pakarinen, Eija ; Poikonen, Pirjo-Liisa ; Nurmi, Jari-Erik

Early Childhood Research Quarterly, 2013, Vol.28(1), p.153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-2006 ; E-ISSN: 1873-7706 ; DOI: 10.1016/j.ecresq.2012.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary School Teachers Adapt Their Instructional Support According to Students' Academic Skills

Kiuru, Noona ; Nurmi, Jari-Erik ; Leskinen, Esko ; Torppa, Minna ; Poikkeus, Anna-Maija ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Niemi, Pekka

International Journal of Behavioral Development, September 2015, Vol.39(5), p.391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0254 ; E-ISSN: 1464-0651 ; DOI: 10.1177/0165025415575764

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Double Deficit Hypothesis in the Transparent Finnish Orthography: A Longitudinal Study from Kindergarten to Grade 2

Torppa, Minna ; Parrila, Rauno ; Niemi, Pekka ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Poikkeus, Anna-Maija ; Nurmi, Jari-Erik

Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, September 2013, Vol.26(8), p.1353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-4777 ; E-ISSN: 1573-0905 ; DOI: 10.1007/s11145-012-9423-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Teacher-Report Measure of Children's Task-Avoidant Behavior: A Validation Study of the Behavioral Strategy Rating Scale

Zhang, Xiao ; Nurmi, Jari-Erik ; Kiuru, Noona ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Aunola, Kaisa

Learning and Individual Differences, December 2011, Vol.21(6), p.690 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1041-6080 ; E-ISSN: 1873-3425 ; DOI: 10.1016/j.lindif.2011.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutual Trust between Kindergarten Teachers and Mothers and Its Associations with Family Characteristics in Estonia and Finland

Kikas, Eve ; Poikonen, Pirjo-Liisa ; Kontoniemi, Marita ; Lyyra, Anna-Liisa ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Niilo, Airi

Scandinavian Journal of Educational Research, February 2011, Vol.55(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3831 ; E-ISSN: 1470-1170 ; DOI: 10.1080/00313831.2011.539852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Word-Level Reading Fluency Outcomes in Three Contrastive Groups: Remedial and Computer-Assisted Remedial Reading Intervention, and Mainstream Instruction

Saine, Nina L ; Lerkkanen, Marja-Kristiina ; Ahonen, Timo ; Tolvanen, Asko ; Lyytinen, Heikki

Learning and Individual Differences, October 2010, Vol.20(5), p.402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1041-6080 ; E-ISSN: 1873-3425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (3)
 3. 2012đến2012  (2)
 4. 2013đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lerkkanen, Marja-Kristiina
 2. Lerkkanen, Marja - Kristiina
 3. Lerkkanen, Mk
 4. Nurmi, Jari - Erik
 5. Nurmi, Jari-Erik

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...