skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Lemaitre, Guillaume xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Priming Gestures With Sounds - Dataset

Lemaitre, Guillaume ; Heller, Laurie ; Zuñiga-Peñaranda, Nicolas ; Navolio, Nicole

DOI: 10.5281/zenodo.20734

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising Tones And Rustling Noises: Metaphors In Gestural Depictions Of Sounds. Data

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Françoise, Jules ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick

DOI: 10.5281/zenodo.804037 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.804038

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising Tones And Rustling Noises: Metaphors In Gestural Depictions Of Sounds. Data

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Françoise, Jules ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick

DOI: 10.5281/zenodo.804038 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.804037

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lemaitre, Guillaume
  2. Susini, Patrick
  3. Scurto, Hugo
  4. Françoise, Jules
  5. Bevilacqua, Frédéric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...