skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Leerssen, Joep xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romanticism, music, nationalism

Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, October 2014, Vol.20(4), pp.606-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12087

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viral nationalism: romantic intellectuals on the move in nineteenth-century Europe.(Report)

Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, April, 2011, Vol.17(2), p.257(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

3
S hane N agle . Histories of Nationalism in Ireland and Germany: A Comparative Study from 1800 to 1932 .
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

S hane N agle . Histories of Nationalism in Ireland and Germany: A Comparative Study from 1800 to 1932 .

Leerssen, Joep

The American Historical Review, 12/01/2018, Vol.123(5), pp.1647-1648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/rhy280

Toàn văn không sẵn có

4
Romanticism, music, nationalism: Romanticism, music, nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romanticism, music, nationalism: Romanticism, music, nationalism

Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, 10/2014, Vol.20(4), pp.606-627 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12087

Toàn văn không sẵn có

5
Viral nationalism: romantic intellectuals on the move in nineteenth-century Europe: Viral nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viral nationalism: romantic intellectuals on the move in nineteenth-century Europe: Viral nationalism

Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, 04/2011, Vol.17(2), pp.257-271 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8129.2010.00478.x

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behind the Banner of Unity: Nationalism and anticolonialism among Indonesian students in Europe, 1917-1931

Stutje, K.; Leerssen, Joep ; Poeze, H.A. ; ARTES

2016

Toàn văn sẵn có

7
Seventh nations and nationalism debate: Joep Leerssen's National Thought in Europe : A Cultural History: Seventh nations and nationalism debate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seventh nations and nationalism debate: Joep Leerssen's National Thought in Europe : A Cultural History: Seventh nations and nationalism debate

Brincker, Benedikte ; Hearn, Jonathan ; Zimmer, Oliver ; Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, 07/2013, Vol.19(3), pp.409-433 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12010

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the cultivation of culture

Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, October 2006, Vol.12(4), pp.559-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00253.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seventh nations and nationalism debate: J oep L eerssen's N ational T hought in E urope : A C ultural H istory

Brincker, Benedikte ; Hearn, Jonathan ; Zimmer, Oliver ; Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, July 2013, Vol.19(3), pp.409-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12010

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opera and nineteenth-century nation-building : the (re)sounding voice of nationalism

Lajosi, K.K.; Leerssen, Joep ; Neubauer, J. ; European Studies

2008

Toàn văn sẵn có

11
Nationalism and the cultivation of culture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the cultivation of culture

Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, 10/2006, Vol.12(4), pp.559-578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8129.2006.00253.x

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Националната мисъл в Европа

Leerssen, Joep

Литературна мисъл, 2015, Issue 1, pp.104-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0324-0495 ; E-ISSN: 1314-9237

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nation and the city: urban festivals and cultural mobilisation

Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, January 2015, Vol.21(1), pp.2-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denied ethnicism: on the Walloon movement in Belgium

Van Ginderachter, Maarten ; Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, April 2012, Vol.18(2), pp.230-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2011.00511.x

Toàn văn không sẵn có

15
National thought in Europe: a cultural history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National thought in Europe: a cultural history

Joep Leerssen

ISBN10: 9053569561 ; ISBN13: 9789053569566 ; E-ISBN10: 9048504589 ; E-ISBN13: 9789048504589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Englishness, ethnicity and Matthew Arnold

Leerssen, Joep

European Journal of English Studies, 01 April 2006, Vol.10(1), p.63-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-5577 ; E-ISSN: 1744-4233 ; DOI: 10.1080/13825570600590945

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Call of the Homeland: Diaspora Nationalisms, Past and Present. By Allon Gal, Athena S. Leoussi & Anthony D. Smith (eds.)

Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, July, 2011, Vol.17(3), p.669(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Endurance of Nationalism: Ancient Roots and Modern Dilemmas (Book Review)

Leerssen, Joep

Journal of Contemporary History, 1 January 2009, Vol.44(1), pp.182-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220094

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Aviel Roshwald, The Endurance of Nationalism: Ancient Roots and Modern Dilemmas, Cambridge University Press, 2006; xii + 349 pp; $30.99; ISBN10: 0521603641

Leerssen, Joep

Journal of Contemporary History, January 2009, Vol.44(1), pp.182-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: 10.1177/00220094090440011019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postscript

Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, October 2009, Vol.15(4), pp.716-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2009.00423.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2007  (7)
 3. 2008đến2011  (16)
 4. 2012đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (25)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leerssen, Joep
 2. Leerssen, J
 3. European Studies
 4. Leerssen, J.T.
 5. History of literature

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...