skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Laurindo, Fernando José Barbin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alinhando objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento em empresas de software

Fleury, André Leme ; Spinola, Mauro de Mesquita ; Laurindo, Fernando José Barbin ; Pessôa, Marcelo Schneck de Paula

Production, 01 May 2013, Vol.24(2), pp.379-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5411 ; DOI: 10.1590/S0103-65132013005000025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...