skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Tác giả/ người sáng tác: Labonté, Ronald xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: A critical review of the literature

Ruckert, Arne ; Labonté, Ronald ; Lencucha, Raphael ; Runnels, Vivien ; Gagnon, Michelle

Social Science & Medicine, April 2016, Vol.155, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chile's role in global health diplomacy: a narrative literature review.(Report)

Ramirez, Jorge ; Valdivia, Leonel ; Rivera, Elena ; Da Silva Santos, Marilia ; Sepulveda, Dino ; Labonte, Ronald ; Ruckert, Arne

Globalization and Health, Nov 16, 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-018-0428-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health in All (Foreign) Policy: challenges in achieving coherence

Labonté, Ronald

Health Promotion International, 2014, Vol. 29(suppl1), pp.i48-i58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4824 ; E-ISSN: 1460-2245 ; DOI: 10.1093/heapro/dau031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Priorities for Research on Equity and Health: Towards an Equity-Focused Health Research Agenda

Östlin, Piroska ; Schrecker, Ted ; Sadana, Ritu ; Bonnefoy, Josiane ; Gilson, Lucy ; Hertzman, Clyde ; Kelly, Michael ; Kjellstrom, Tord ; Labonté, Ronald ; Lundberg, Olle ; Muntaner, Carles ; Popay, Jennie ; Sen, Gita ; Vaghri, Ziba

PLoS Medicine, Nov 2011, Vol.8(11), p.e1001115 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pmed.1001115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade, investment and public health: compiling the evidence, assembling the arguments

Labonte, Ronald

Globalization and Health, Jan 3, 2019, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-018-0425-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Labonté, R.
  2. Labonté, Ronald
  3. Labonte, Ronald
  4. Ruckert, Arne
  5. Vaghri, Ziba

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...