skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Kymlicka, Will xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights: West and East

Kymlicka, Will

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2015, Vol.14(4), pp.4-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16175247

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The internationalization of minority rights

Kymlicka, Will

International Journal of Constitutional Law, 2008, 2007, Vol. 6(1), pp.1-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mom032

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World

Will Kymlind Eva Pföstl

ISBN10: 0199675139 ; ISBN13: 9780199675135 ; E-ISBN10: 0191662623 ; E-ISBN13: 9780191662621

Toàn văn không sẵn có

4
Nation-Building & Minority Rights: Comparing Africa & the West
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-Building & Minority Rights: Comparing Africa & the West

Kymlicka, Will

Ethnicity and Democracy in Africa, pp.54-72

E-ISBN: 9781782049920 ; E-ISBN: 1782049924

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority politics in the Middle East and North Africa: the prospects for transformative change

Pföstl, Eva ; Kymlicka, Will

Ethnic and Racial Studies, 14 November 2015, Vol.38(14), pp.2489-2498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2015.1061132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Cultural Autonomy and International Minority Rights Norms

Kymlicka, Will

Ethnopolitics, 01 September 2007, Vol.6(3), pp.379-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: 10.1080/17449050701487389

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Categorizing Groups, Categorizing States: Theorizing Minority Rights in a World of Deep Diversity

Kymlicka, Will

Ethics & International Affairs, December 2009, Vol.23(4), pp.371-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6794 ; E-ISSN: 1747-7093 ; DOI: 10.1111/j.1747-7093.2009.00229.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Multiculturalism and Minority Rights: A Reply to Bell, Guiraudon, Keating and Schmidtke

Kymlicka, Will

Ethnopolitics, 01 November 2007, Vol.6(4), pp.619-623 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: 10.1080/17449050701659797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Minority Rights and the New International Politics of Diversity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and the New International Politics of Diversity

Kymlicka, Will

Social Philosophy Today, 2007, Vol.23, pp.13-55 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.5840/socphiltoday20072319

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direitos humanos e justiça etnocultural.

Kymlicka, Will

Meritum, 2011, Vol.6(2), pp.13-55

ISSN: 2238-6939

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise and fall of multiculturalism? New debates on inclusion and accommodation in diverse societies.(Report)(Reprint)

Kymlicka, Will

International Social Science Journal, 2018, Vol.68(227-228), p.133(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8701 ; DOI: 10.1111/issj.12188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Étendre la citoyenneté aux animaux

Kymlicka, Will ; Donaldson, Sue

Tracés, 20 October 2015, pp.139-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1763-0061 ; E-ISSN: 1963-1812 ; DOI: 10.4000/traces.6270

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Justice and security in the accommodation of minority nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justice and security in the accommodation of minority nationalism

Kymlicka, Will

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.144-175

ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 052160317X ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235.008

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity

Parvin, Phil

Contemporary Political Theory, February 2009, Vol.8(1), pp.106-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Multiculturalism in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism in Asia

Will Kymlind Baogang He

ISBN10: 019927763X ; ISBN10: 0199277621 ; ISBN13: 9780199277636 ; ISBN13: 9780199277629 ; E-ISBN10: 0191535117 ; E-ISBN13: 9780191535116

Toàn văn không sẵn có

16
Transitional Justice, Federalism, and the Accommodation of Minority Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitional Justice, Federalism, and the Accommodation of Minority Nationalism

Kymlicka, Will

Identities in Transition: Challenges for Transitional Justice in Divided Societies, pp.303-333

ISBN: 9781107003699 ; ISBN: 9781107616202 ; ISBN: 1107003695 ; ISBN: 1107616204 ; E-ISBN: 9780511976858 ; E-ISBN: 0511976852 ; DOI: 10.1017/CBO9780511976858.011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Deal for OLMC’s?

Kymlicka, Will; Allard, Réal (Editor) ; Forgues, Éric (Guesteditor) ; Landry, Rodrigue (Guesteditor)

Minorités linguistiques et société, 2012(1), pp.248-258

E-ISSN: 1927-8632

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review symposium: Reply

Kymlicka, Will

Ethnicities, June 2008, Vol.8(2), pp.277-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/14687968080080020106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State–Minority Relations

Kymlicka, Will

Political Theory, February 2018, Vol.46(1), pp.81-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591717696021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity

Towns, Ann

Ethics & International Affairs, Spring 2009, Vol.23(1), pp.69-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08926794

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (5)
 2. 2007đến2009  (18)
 3. 2010đến2012  (11)
 4. 2013đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (28)
 2. Bình xét khoa học  (11)
 3. Book Chapters  (3)
 4. Sách  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (43)
 2. Portuguese  (1)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kymlicka, Will
 2. Kymlicka, W
 3. Will Kymlicka
 4. Banting, Keith
 5. Pföstl, Eva

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...