skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kyle, Ra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexander Todd--British Nobel laureate

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, March 2012, Vol.87(3), pp.e19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 22386189 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2011.12.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp vignette on medical science. Daniel Alcides Carrión--Peruvian hero and medical martyr

Steensma, David P ; Montori, Victor M ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, June 2014, Vol.89(6), pp.e55-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 24943706 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.08.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp vignette on medical science. Nicolae Testemiţanu-Moldovan surgeon, scientist, and politician

Dumitrascu, Dan L ; Shampo, Marc ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, December 2014, Vol.89(12), pp.e131 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 25468521 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2014.02.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daniel Danielopolu--Romanian physiologist

Dumitrascu, Dan L ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, April 2007, Vol.82(4), pp.402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 17418065 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frederick Sanger--winner of 2 Nobel prizes

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, March 2002, Vol.77(3), pp.212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11888021 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul Berg--American Nobel Laureate

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, November 2003, Vol.78(11), pp.1435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 14601709 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heinrich Wieland--Nobel Prize in Chemistry

Shampo, M A ; Kyle, R A

Mayo Clinic proceedings, April 2001, Vol.76(4), pp.351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11322347 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rosalyn Yalow--pioneer in nuclear medicine

Kyle, Robert A ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, January 2002, Vol.77(1), pp.4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11794457 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Hyrtl--anatomist of the 19th century

Kyle, R A ; Shampo, M A

Mayo Clinic proceedings, May 2001, Vol.76(5), pp.456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11357789 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Perutz and the Structure of Hemoglobin

Steensma, David P ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, August 2015, Vol.90(8), pp.e89 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 26250737 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2015.04.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

R.R. Porter--the 4-chain structure of immunoglobulin G

Kyle, R A ; Shampo, M A

Mayo Clinic proceedings, November 2000, Vol.75(11), pp.1110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11075737 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Henry Heimlich--Heimlich maneuver

Shampo, M A ; Kyle, R A

Mayo Clinic proceedings, May 2000, Vol.75(5), pp.474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 10807076 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Johann Deisenhofer--Nobel Laureate in chemistry

Shampo, M A ; Kyle, R A

Mayo Clinic proceedings, February 2000, Vol.75(2), pp.164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 10683655 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Horace Magoun--neuroanatomist and neurophysiologist

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, April 2013, Vol.88(4), pp.e33 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 23541022 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolf Lorenz - The Bloodless Surgeon of Vienna

Afshar, Ahmadreza ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, July 2017, Vol.92(7), pp.e105-e106 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 28688475 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2017.02.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friedrich August Johannes Löffler (Loeffler), German Bacteriologist

Kyle, Robert A ; Steensma, David P ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, December 2015, Vol.90(12), pp.e135 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 26653308 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2015.07.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1964 "Doctors Mayo" commemorative postage stamp

Steensma, David P ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, January 2014, Vol.89(1), pp.e1-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 24388034 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.10.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jens Skou--nobel prize in chemistry

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, June 2013, Vol.88(6), pp.e55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 23726407 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Fletcher, The Centaur Company, and Proprietary Medicine Revenue Stamps

Steensma, David P ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, September 2017, Vol.92(9), pp.e127-e128 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 28870369 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2017.06.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John E. Walker—Nobel Prize in chemistry in 1997

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, April 2015, Vol.90(4), pp.e41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 25841265 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (18)
 2. 2002đến2004  (17)
 3. 2005đến2011  (5)
 4. 2012đến2015  (15)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kyle, Ra
 2. Shampo, MA
 3. Kyle, R A
 4. Shampo, M.A.
 5. Kyle, Robert A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...