skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 112  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Kuzio, Taras xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belarusian Nationalism and Foreign Powers

Kuzio, Taras

Russian Review, October 2015, Vol.74(4), pp.684-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-0341 ; E-ISSN: 1467-9434 ; DOI: 10.1111/russ.12054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John A. Armstrong's contribution to the study of nationalism and Ukrainian nationalism.(Report)

Kuzio, Taras

Nations and Nationalism, 2015, Vol.21(1), p.171(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impediments to the Emergence of Political Parties in Ukraine

Kuzio, Taras

Politics, December 2014, Vol.34(4), pp.309-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-3957 ; E-ISSN: 1467-9256 ; DOI: 10.1111/1467-9256.12067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Identity, Euromaidan, and Ukrainian Nationalism

Kuzio, Taras

Nationalism and Ethnic Politics, 01 October 2016, Vol.22(4), p.497-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2016.1238249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, March 2016, Vol.49(1), pp.87-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2015.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and authoritarianism in Russia: Introduction to the special issue

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, March 2016, Vol.49(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2015.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special section: Re-evaluating democratic revolutions, nationalism and organized crime in Ukraine from a comparative perspective. Introduction

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, June 2014, Vol.47(2), pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2014.05.001

Toàn văn sẵn có

8
Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 03/2016, Vol.49(1), pp.87-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967067X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2015.12.005

Toàn văn sẵn có

9
Nationalism and authoritarianism in Russia: Introduction to the special issue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and authoritarianism in Russia: Introduction to the special issue

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 03/2016, Vol.49(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967067X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2015.12.002

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of the civic state: a critical survey of Hans Kohn's framework for understanding nationalism

Kuzio, Taras

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2002, Vol.25(1), p.20-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870120112049

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Special section: Re-evaluating democratic revolutions, nationalism and organized crime in Ukraine from a comparative perspective. Introduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special section: Re-evaluating democratic revolutions, nationalism and organized crime in Ukraine from a comparative perspective. Introduction

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 06/2014, Vol.47(2), pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967067X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.05.001

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Ukraine: Towards a new theoretical and comparative framework

Kuzio, Taras

Journal of Political Ideologies, 01 June 2002, Vol.7(2), p.133-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9317 ; E-ISSN: 1469-9613 ; DOI: 10.1080/13569310220137511

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Ukraine: Towards a New Framework

Kuzio, Taras

Politics, May 2000, Vol.20(2), pp.77-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-3957 ; E-ISSN: 1467-9256 ; DOI: 10.1111/1467-9256.00115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Multiplicity of Nationalism in Contemporary Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiplicity of Nationalism in Contemporary Europe

Ireneusz Pawe± Karolewnd Andrzej Marcin Suszycki

ISBN10: 0739123076 ; ISBN13: 9780739123072 ; E-ISBN10: 0739139568 ; E-ISBN13: 9780739139561

Toàn văn không sẵn có

15
The Prospects for Liberal Nationalism in Post-Leninist States. By Cheng Chen. University Park: Pennsylvania State University Press, 2007. 216p. $55.00.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prospects for Liberal Nationalism in Post-Leninist States. By Cheng Chen. University Park: Pennsylvania State University Press, 2007. 216p. $55.00.

Kuzio, Taras

Perspectives on Politics, 09/2008, Vol.6(3), pp.619-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1537592708081590

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Revolutions from a Different Angle: Social Populism and National Identity in Ukraine's 2004 Orange Revolution

Kuzio, Taras

Journal of Contemporary European Studies, 01 March 2012, Vol.20(1), p.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-2804 ; E-ISSN: 1478-2790 ; DOI: 10.1080/14782804.2012.656951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new framework for understanding nationalisms in Ukraine: democratic revolutions, separatism and Russian hybrid war.(Report)

Kuzio, Taras

Geopolitics, History, and International Relations, 2015, Vol.7(1), p.30(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1948-9145

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian and Ukrainian elites: A comparative study of different identities and alternative transitions

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, December 2018, Vol.51(4), pp.337-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2018.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ukrainian immobile state two decades after the disintegration of the USSR

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, September-December 2012, Vol.45(3-4), pp.413-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2012.09.001

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NEW FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING NATIONALISMS IN UKRAINE: DEMOCRATIC REVOLUTIONS, SEPARATISM AND RUSSIAN HYBRID WAR

Kuzio, Taras

Geopolitics, History, and International Relations, 2015, Issue 1, pp.30-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1948-9145

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 112  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (18)
 2. 1998đến2002  (25)
 3. 2003đến2008  (23)
 4. 2009đến2014  (24)
 5. Sau 2014  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Kuzio, T
 3. Taras Kuzio
 4. Frankland, Erich
 5. Hill, Peter M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...