skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 126  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kuzio, Taras xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belarusian Nationalism and Foreign Powers

Kuzio, Taras

Russian Review, October 2015, Vol.74(4), pp.684-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-0341 ; E-ISSN: 1467-9434 ; DOI: 10.1111/russ.12054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John A. Armstrong's contribution to the study of nationalism and Ukrainian nationalism.(Report)

Kuzio, Taras

Nations and Nationalism, 2015, Vol.21(1), p.171(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impediments to the Emergence of Political Parties in Ukraine

Kuzio, Taras

Politics, December 2014, Vol.34(4), pp.309-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-3957 ; E-ISSN: 1467-9256 ; DOI: 10.1111/1467-9256.12067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Identity, Euromaidan, and Ukrainian Nationalism

Kuzio, Taras

Nationalism and Ethnic Politics, 01 October 2016, Vol.22(4), p.497-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2016.1238249

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, March 2016, Vol.49(1), pp.87-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2015.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and authoritarianism in Russia: Introduction to the special issue

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, March 2016, Vol.49(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2015.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Belarusian Nationalism and Foreign Powers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belarusian Nationalism and Foreign Powers

Kuzio, Taras

The Russian Review, 10/2015, Vol.74(4), pp.684-687 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/russ.12054

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, identity and civil society in Ukraine: Understanding the Orange Revolution

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 2010, Vol.43(3), pp.285-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2010.07.001

Toàn văn sẵn có

9
European Identity, Euromaidan, and Ukrainian Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Identity, Euromaidan, and Ukrainian Nationalism

Kuzio, Taras

Nationalism and Ethnic Politics, 10/2016, Vol.22(4), pp.497-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13537113.2016.1238249

Toàn văn không sẵn có

10
John A. Armstrong's contribution to the study of nationalism and Ukrainian nationalism: John A. Armstrong's contribution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John A. Armstrong's contribution to the study of nationalism and Ukrainian nationalism: John A. Armstrong's contribution

Kuzio, Taras

Nations and Nationalism, 01/2015, Vol.21(1), pp.171-176 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12105

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special section: Re-evaluating democratic revolutions, nationalism and organized crime in Ukraine from a comparative perspective. Introduction

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, June 2014, Vol.47(2), pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2014.05.001

Toàn văn sẵn có

12
Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 03/2016, Vol.49(1), pp.87-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967067X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2015.12.005

Toàn văn sẵn có

13
Nationalism and authoritarianism in Russia: Introduction to the special issue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and authoritarianism in Russia: Introduction to the special issue

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 03/2016, Vol.49(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967067X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2015.12.002

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of the civic state: a critical survey of Hans Kohn's framework for understanding nationalism

Kuzio, Taras

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2002, Vol.25(1), p.20-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870120112049

Toàn văn không sẵn có

15
Special section: Re-evaluating democratic revolutions, nationalism and organized crime in Ukraine from a comparative perspective. Introduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special section: Re-evaluating democratic revolutions, nationalism and organized crime in Ukraine from a comparative perspective. Introduction

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 06/2014, Vol.47(2), pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967067X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.05.001

Toàn văn sẵn có

16
Ukrainian nationalism in the 1990s
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian nationalism in the 1990s

Kuzio, Taras

International Affairs, 04/1997, 04/01/1997, Vol.73(2), pp.386-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2623878

Toàn văn sẵn có

17
Nationalism, identity and civil society in Ukraine: Understanding the Orange Revolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, identity and civil society in Ukraine: Understanding the Orange Revolution

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 9/2010, Vol.43(3), pp.285-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967067X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2010.07.001

Toàn văn sẵn có

18
The myth of the civic state: a critical survey of Hans Kohn's framework for understanding nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of the civic state: a critical survey of Hans Kohn's framework for understanding nationalism

Kuzio, Taras

Ethnic and Racial Studies, 01/2002, Vol.25(1), pp.20-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870120112049

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Ukraine: Towards a new theoretical and comparative framework

Kuzio, Taras

Journal of Political Ideologies, 01 June 2002, Vol.7(2), p.133-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9317 ; E-ISSN: 1469-9613 ; DOI: 10.1080/13569310220137511

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian nationalism

Kuzio, Taras

Journal of Area Studies, 01 January 1994, Vol.2(4), p.79-95

ISSN: 0261-3530 ; E-ISSN: 2160-2565 ; DOI: 10.1080/02613539408455708

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 126  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (20)
 2. 1998đến2002  (31)
 3. 2003đến2008  (23)
 4. 2009đến2014  (25)
 5. Sau 2014  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (121)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Kuzio, T
 3. Taras Kuzio
 4. Frankland, Erich
 5. Hill, Peter M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...