skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kumar, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Design of new polydiacetylenes as self assembling second order nonlinear optical polymers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of new polydiacetylenes as self assembling second order nonlinear optical polymers

Kim, W. H. ; Jiang, X. L. ; Kumar, J. ; Tripathy, S. K.

Pure and Applied Chemistry, 01/1/1995, Vol.67(12), pp.2023-2030 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-4545 ; E-ISSN: 1365-3075 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1351/pac199567122023

Toàn văn sẵn có

2
Photoassisted Poling Induced Second Harmonic Generation with Inplane Anisotropy in Azobenzene Containing Polymer Films
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoassisted Poling Induced Second Harmonic Generation with Inplane Anisotropy in Azobenzene Containing Polymer Films

Jiang, X. L ; Li, L ; Kumar, J ; Tripathy, S. K; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Novel Unsymmetrical Polydiacetylenes as Materials for Second and Third Order Nonlinear Optics
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Unsymmetrical Polydiacetylenes as Materials for Second and Third Order Nonlinear Optics

Masse, C. E ; Vande Wiede, K ; Kim, W. H ; Jiang, X. L ; Kumar, J; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Unusual Polarization Dependent Optical Erasure of Surface Relief Gratings on Azobenzene Polymer Films
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unusual Polarization Dependent Optical Erasure of Surface Relief Gratings on Azobenzene Polymer Films

Jiang, X. L ; Li, L ; Kumar, J ; Kim, D. Y ; Tripathy, S. K; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

5
Synthesis and Optical Properties of Polyureas with Azoaromatic Groups in the Main Chain
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Optical Properties of Polyureas with Azoaromatic Groups in the Main Chain

Lee, T. S ; Kim, D. Y ; Jiang, X. L ; Li, L ; Kumar, J; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

6
Polarization Dependent Recordings of Surface Relief Gratings on Azobenzene Containing Polymer Films
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarization Dependent Recordings of Surface Relief Gratings on Azobenzene Containing Polymer Films

Jiang, X. L ; Li, L ; Kumar, J ; Kim, D. Y ; Shivshankar, V; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Polarization Dependence of Holographic Surface Relief Gratings Recorded on Azobenzene Polymers
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarization Dependence of Holographic Surface Relief Gratings Recorded on Azobenzene Polymers

Jiang, X. L ; Kumar, J ; Kim, D. Y ; Li, L ; Tripathy, S. K; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Nonlinear Optical Polymers Derived from Organic/Inorganic Composites
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Optical Polymers Derived from Organic/Inorganic Composites

Tripathy, S K ; Kumar, J ; Chen, J I ; Marturunkakul, S ; Jeng, R J ; Li, L ; Jiang, X L; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Low Loss Second-Order Nonlinear Optical Polymers Based on All Organic Sol-Gel Materials
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Loss Second-Order Nonlinear Optical Polymers Based on All Organic Sol-Gel Materials

Jeng, R J ; Hsiue, G H ; Chen, J I ; Marturunkakul, S ; Li, L ; Jiang, X L ; Moody, R A ; Masse, C E ; Kumar, J ; Tripathy, S K; Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Unsymmetrical Polydiacetylenes as Materials for Second and Third Order Nonlinear Optics.

Masse, C. E. ; Vande Wiede, K. ; Kim, W. H. ; Jiang, X. L. ; Kumar, J.; US Dept of the Navy; MASSACHUSETTS UNIV LOWELL DEPT OF CHEMISTRY

DOI: 10.21236/ADA293020

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kumar, J.
  2. Jiang, X. L.
  3. Massachusetts Univ Lowell Dept Of Chemistry
  4. Li, L
  5. Kim, D. Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...