skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kronick, Rachel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International solidarity to end immigration detention

Kronick, Rachel ; Rousseau, Cécile ; Beder, Michaela ; Goel, Ritika

The Lancet, 4-10 February 2017, Vol.389(10068), pp.501-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30231-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee children’s sandplay narratives in immigration detention in Canada

Kronick, Rachel ; Rousseau, Cécile ; Cleveland, Janet

European Child & Adolescent Psychiatry, 2018, Vol.27(4), pp.423-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-8827 ; E-ISSN: 1435-165X ; DOI: 10.1007/s00787-017-1012-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Do You Want to Help or Go to War?”: Ethical Challenges of Critical Research in Immigration Detention in Canada

Rachel Kronick ; Janet Cleveland ; Cécile Rousseau

Journal of Social and Political Psychology, 01 December 2018, Vol.6(2), pp.644-660 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2195-3325 ; DOI: 10.5964/jspp.v6i2.926

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symbolic violence and disempowerment as factors in the adverse impact of immigration detention on adult asylum seekers’ mental health

Cleveland, Janet ; Kronick, Rachel ; Gros, Hanna ; Rousseau, Cécile

International Journal of Public Health, 2018, Vol.63(8), pp.1001-1008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-8556 ; E-ISSN: 1661-8564 ; DOI: 10.1007/s00038-018-1121-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum-Seeking Children’s Experiences of Detention in Canada: A Qualitative Study

Kronick, Rachel ; Rousseau, Cécile ; Cleveland, Janet

American Journal of Orthopsychiatry, 2015, Vol.85(3), pp.287-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9432 ; E-ISSN: 1939-0025 ; DOI: 10.1037/ort0000061

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights, Compassion and Invisible Children: A Critical Discourse Analysis of the Parliamentary Debates on the Mandatory Detention of Migrant Children in Canada

Kronick, Rachel ; Rousseau, Cécile

Journal of Refugee Studies, 2015, Vol. 28(4), pp.544-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-6328 ; E-ISSN: 1471-6925 ; DOI: 10.1093/jrs/fev005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health of Refugees and Asylum Seekers: Assessment and Intervention

Kronick, Rachel

The Canadian Journal of Psychiatry, May 2018, Vol.63(5), pp.290-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; E-ISSN: 1497-0015 ; DOI: 10.1177/0706743717746665

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kronick, Rachel
  2. Kronick, R
  3. Rousseau, Cécile
  4. Rousseau, C
  5. Cleveland, Janet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...