skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Tác giả/ người sáng tác: Kiyokawa, Kiyoshi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Communication in Collaborative Augmented Reality Systems

Kiyokawa, Kiyoshi

Emerging Technologies of Augmented Reality: Interfaces and Design

ISBN: 978-1-59904-068-4

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Communication in Collaborative Augmented Reality Systems

Kiyokawa, Kiyoshi

E-Collaboration : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 978-1-60566-653-2

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Head Mounted Displays for Augmented Reality

Kiyokawa, Kiyoshi

Emerging Technologies of Augmented Reality: Interfaces and Design

ISBN: 978-1-59904-068-4

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Head Mounted Displays for Augmented Reality

Kiyokawa, Kiyoshi

End-User Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 978-1-59904-946-5

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kiyokawa, Kiyoshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...