skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Tác giả/ người sáng tác: Kimbrough Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The turn of the screw : An authoritative text, backgrounds and sources, essays in criticism

James Henry; Kimbrough Robert ed

New York, W. W. Norton [1966] - (813 JAM 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. James Henry
  2. Kimbrough Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...