skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kim, Seyoung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perturbation-dependent selection of postural feedback gain and its scaling.(Report)

Kim, Seyoung ; Atkeson, Christopher G. ; Park, Sukyung

Journal of Biomechanics, May 11, 2012, Vol.45(8), p.1379(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spring-like gait mechanics observed during walking in both young and older adults.(Report)

Hong, Hyunhwa ; Kim, Seyoung ; Kim, Cheolwoong ; Lee, Soonhyuck ; Park, Sukyung

Journal of Biomechanics, Jan 4, 2013, Vol.46(1), p.77(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The oscillatory behavior of the CoM facilitates mechanical energy balance between push-off and heel strike

Kim, Seyoung ; Park, Sukyung

Journal of Biomechanics, Jan 10, 2012, Vol.45(2), p.326(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties of LSCF (La.sub.0.6Sr.sub.0.4Co.sub.0.2Fe.sub.0.8O.sub.3-[delta])-GDC (Ce.sub.0.9Gd.sub.0.1O.sub.2-[delta]) for oxygen transport membranes.(Report)

Kim, Seyoung ; Kim, Soo Hyun ; Lee, Kee Sung ; Yu, Ji Haeng ; Seong, Young-Hoon ; Han, In Sub

Ceramics International, Feb 1, 2017, Vol.43(2), p.1916(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-8842 ; DOI: 10.1016/j.ceramint.2016.10.152

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Waveform Shapes with Random Eects Segmental Hidden Markov Models

Kim, Seyoung ; Smyth, Padhraic ; Luther, Stefan

Arxiv ID: 1207.4143

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Waveform Shapes with Random Eects Segmental Hidden Markov Models

Kim, Seyoung ; Smyth, Padhraic ; Luther, Stefan; Luther, Stefan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 11, 2012

Toàn văn sẵn có

7
A Nonparametric Bayesian Approach to Detecting Spatial Activation Patterns in fMRI Data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nonparametric Bayesian Approach to Detecting Spatial Activation Patterns in fMRI Data

Kim, Seyoung ; Smyth, Padhraic ; Stern, Hal

Lecture Notes in Computer Science, Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2006: 9th International Conference, Copenhagen, Denmark, October 1-6, 2006. Proceedings, Part II, pp.217-224

ISBN: 9783540447276 ; ISBN: 354044727X ; E-ISBN: 9783540447283 ; E-ISBN: 3540447288 ; DOI: 10.1007/11866763_27

Toàn văn sẵn có

8
Parametric Response Surface Models for Analysis of Multi-site fMRI Data
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parametric Response Surface Models for Analysis of Multi-site fMRI Data

Kim, Seyoung ; Smyth, Padhraic ; Stern, Hal ; Turner, Jessica

Lecture Notes in Computer Science, Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2005: 8th International Conference, Palm Springs, CA, USA, October 26-29, 2005, Proceedings, Part I, pp.352-359

ISBN: 9783540293279 ; ISBN: 3540293272 ; DOI: 10.1007/11566465_44

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Book Chapters  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Seyoung
 2. Kim, S
 3. Smyth, Padhraic
 4. Park, S
 5. Park, Sukyung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...