skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Health Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Kickbusch, Ilona xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: five years on

Kickbusch, Ilona ; Kökény, Mihály

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2013, Vol.91(3), pp.159-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: training across disciplines

Kickbusch, Ilona ; Novotny, Thomas E ; Drager, Nico ; Silberschmidt, Gaudenz ; Alcazar, Santiago

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2007, Vol.85(12), pp.971-973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862007001200027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: the need for new perspectives, strategic approaches and skills in global health

Kickbusch, Ilona ; Silberschmidt, Gaudenz ; Buss, Paulo

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2007, Vol.85(3), pp.230-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862007000300018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kickbusch, Ilona
  2. Kickbusch, I.
  3. Silberschmidt, G.
  4. Silberschmidt, Gaudenz
  5. Buss, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...