skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kickbusch, Ilona xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: five years on

Kickbusch, Ilona ; Kökény, Mihály

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2013, Vol.91(3), pp.159-159A [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 23476084 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: how foreign policy can influence health

Kickbusch, Ilona

BMJ, 10 June 2011, Vol.342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.d3154 ; PMID: 21665931

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Health Diplomacy and Peace

Kickbusch, Ilona ; Buss, Paulo

Infectious Disease Clinics of North America, 2011, Vol.25(3), pp.601-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-5520 ; DOI: 10.1016/j.idc.2011.05.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: training across disciplines

Kickbusch, Ilona ; Novotny, Thomas ; Drager, Nico ; Silberschmidt, Gaudenz ; Alcazar, Santiago

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Dec 2007, Vol.85(12), pp.971-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.07.045856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Instruments, Fora and Cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Instruments, Fora and Cases

Ilona Kickbu.. l.];; Kickbusch, Ilona ; Lister, Graham ; Told, Michaela ; Drager, Nick

ISBN: 978-1-4614-5400-7 ; E-ISBN: 978-1-4614-5401-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-5401-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
21st Century Global Health Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Global Health Diplomacy

Novotny, Thomas E ; Kickbusch, Ilona ; Told, Michaela

ISBN: 9789814355155 ; E-ISBN: 9789814355179 ; E-ISBN: 9789814522069 ; DOI: 10.1142/8178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Global Health Diplomacy and Peace
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Health Diplomacy and Peace

Kickbusch, Ilona ; Buss, Paulo

Infectious Disease Clinics of North America, 9/2011, Vol.25(3), pp.601-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08915520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.idc.2011.05.006

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: the need for new perspectives, strategic approaches and skills in global health

Kickbusch, Ilona ; Silberschmidt, Gaudenz ; Buss, Paulo

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Mar 2007, Vol.85(3), pp.230-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.06.039222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface of health and trade: a view point from health diplomacy

Nikogosian, Haik ; Kickbusch, Ilona

BMJ global health, 2018, Vol.3(Suppl 1), pp.e000491

ISSN: 2059-7908 ; PMID: 29379646 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmjgh-2017-000491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready to put metadata on the post-2015 development agenda? Linking data publications to responsible innovation and science diplomacy

Özdemir, Vural ; Kolker, Eugene ; Hotez, Peter J ; Mohin, Sophie ; Prainsack, Barbara ; Wynne, Brian ; Vayena, Effy ; Coşkun, Yavuz ; Dereli, Türkay ; Huzair, Farah ; Borda-Rodriguez, Alexander ; Bragazzi, Nicola Luigi ; Faris, Jack ; Ramesar, Raj ; Wonkam, Ambroise ; Dandara, Collet ; Nair, Bipin ; Llerena, Adrián ; Kılıç, Koray ; Jain, Rekha ; Reddy, Panga Jaipal ; Gollapalli, Kishore ; Srivastava, Sanjeeva ; Kickbusch, Ilona

Omics : a journal of integrative biology, January 2014, Vol.18(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-8100 ; PMID: 24456464 Version:1 ; DOI: 10.1089/omi.2013.0170

Toàn văn không sẵn có

11
21st Century Health Diplomacy: A New Relationship Between Foreign Policy and Health
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Health Diplomacy: A New Relationship Between Foreign Policy and Health

Kickbusch, Ilona

21st Century Global Health Diplomacy, 2013, pp.1-40

ISBN: 9789814355179 ; DOI: 10.1142/9789814355179_0001

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Health Diplomacy: A New Relationship between Foreign Policy and Health

Kickbusch, Ilona

21st Century Global Health Diplomacy

ISBN: 978-981-4355-17-9

Toàn văn sẵn có

13
Introduction: Charting Pathways in Global Health Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Charting Pathways in Global Health Diplomacy

Matlin, Stephen A. ; Kickbusch, Ilona

PATHWAYS TO GLOBAL HEALTH : Case Studies in Global Health Diplomacy (Volume 2), 2017, pp.1-13

ISBN: 9789813144033 ; DOI: 10.1142/9789813144033_0001

Toàn văn sẵn có

14
Conclusions: Shifting Pathways in Global Health Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusions: Shifting Pathways in Global Health Diplomacy

Matlin, Stephen A. ; Kickbusch, Ilona

PATHWAYS TO GLOBAL HEALTH : Case Studies in Global Health Diplomacy (Volume 2), 2017, pp.313-350

ISBN: 9789813144033 ; DOI: 10.1142/9789813144033_0011

Toàn văn sẵn có

15
Experiences and lessons learned on capacity building in global health diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences and lessons learned on capacity building in global health diplomacy

Kickbusch, Ilona

RECIIS, 2010, Vol.4(1)

E-ISSN: 1981-6286 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3395/reciis.v4i1.354en

Toàn văn không sẵn có

16
Ready to Put Metadata on the Post-2015 Development Agenda? Linking Data Publications to Responsible Innovation and Science Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ready to Put Metadata on the Post-2015 Development Agenda? Linking Data Publications to Responsible Innovation and Science Diplomacy

Özdemir, Vural ; Kolker, Eugene ; Hotez, Peter J. ; Mohin, Sophie ; Prainsack, Barbara ; Wynne, Brian ; Vayena, Effy ; Coşkun, Yavuz ; Dereli, Türkay ; Huzair, Farah ; Borda-Rodriguez, Alexander ; Bragazzi, Nicola Luigi ; Faris, Jack ; Ramesar, Raj ; Wonkam, Ambroise ; Dandara, Collet ; Nair, Bipin ; Llerena, Adrián ; Kılıç, Koray ; Jain, Rekha ; Reddy, Panga Jaipal ; Gollapalli, Kishore ; Srivastava, Sanjeeva ; Kickbusch, Ilona

OMICS: A Journal of Integrative Biology, 01/2014, Vol.18(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-2310 ; E-ISSN: 1557-8100 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1089/omi.2013.0170

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: training across disciplines

Kickbusch, Ilona ; Novotny, Thomas E. ; Silberschmidt, Gaudenz ; Drager, Nico ; Alcazar, Santiago

Toàn văn sẵn có

18
Pathways to global health 2 case studies in global health diplomacy, volume 2.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways to global health 2 case studies in global health diplomacy, volume 2.

Matlin, Stephen ; Kickbusch, Ilona;

E-ISBN 9813144017 ; E-ISBN 9813144025 ; E-ISBN 9789813144019 ; E-ISBN 9789813144026

Toàn văn sẵn có

19
Negotiating and Navigating Global Health : Case Studies in Global Health Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating and Navigating Global Health : Case Studies in Global Health Diplomacy

Rosskam, Ellen ; Kickbusch, Ilona

ISBN: 9789814368025 ; ISBN: 9789814368032 ; E-ISBN: 9789814368049 ; E-ISBN: 9789814405225 ; DOI: 10.1142/8273

Toàn văn không sẵn có

20
Pathways to Global Health : Case Studies in Global Health Diplomacy (Volume 2)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways to Global Health : Case Studies in Global Health Diplomacy (Volume 2)

Matlin, Stephen ; Kickbusch, Ilona ; Chan, Margaret

ISBN: 9789813144019 ; ISBN: 9789813144026 ; E-ISBN: 9789813144033 ; E-ISBN: 9789813144040 ; DOI: 10.1142/10140

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (7)
 2. 2011đến2012  (9)
 3. 2013đến2014  (13)
 4. 2015đến2017  (8)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (39)
 2. Portuguese  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kickbusch, Ilona
 2. Kickbusch, I
 3. Silberschmidt, Gaudenz
 4. Dandara, Collet
 5. Özdemir, Vural

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...