skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khu, Thị Tuyết Mai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07

Khu, Thị Tuyết Mai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23307

Truy cập trực tuyến

2
Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU

Hà, Thị Thanh Thuỷ; Khu, Thị Tuyết Mai

Hà, T. T. T. (2006). Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12751; 382.6 HA-T 2006 / V-L0/01041

Truy cập trực tuyến

3
Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU

Hà, Thị Thanh Thuỷ; Khu, Thị Tuyết Mai

Hà, T. T. T. (2006). Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01041; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44189

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khu, Thị Tuyết Mai
  2. Hà, Thị Thanh Thuỷ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...