skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Ngôn ngữ: Persian xóa Tác giả/ người sáng tác: Khosro Rashid xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the Effects of Fernald Multi-Sensory and Frostig Visual Perception Methods on Improvement of Reading Performance in Dyslexic Male Students in Hamedan City

Abolghasem Yaghoubi ; Hosein Mohagheghi ; Maryam Ghafoori Asar ; Khosro Rashid

Ravānshināsī-i Afrād-i Istis̠nāyī, 01 April 2013, Vol.3(9), pp.21-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2252-0031

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...