skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kestelli, Mert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Fontan procedure fails in the long term

Kestelli, Mert ; Yurekli, Ismail ; Sahin, Aykut ; Gurbuz, Ali

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2009, Vol. 36(6), pp.1085-1086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-7940 ; E-ISSN: 1873-734X ; DOI: 10.1016/j.ejcts.2009.06.042

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Transplantation Early for the Failing Single Ventricle?

Yurekli, Ismail ; Kestelli, Mert ; Cakir, Habib ; Eygi, Bortecin

The Annals of thoracic surgery, April 2018, Vol.105(4), pp.1284 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1552-6259 ; PMID: 29571342 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2017.07.028

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right Ventricular Preload and Increased Exercise Performance After Fontan-Björk Modification

Iscan, Sahin ; Donmez, Köksal ; Yurekli, Ismail ; Kestelli, Mert

The Annals of thoracic surgery, April 2018, Vol.105(4), pp.1283-1284 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1552-6259 ; PMID: 29571339 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2017.08.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fontan hemodynamics: what is the problem?

Kestelli, Mert ; Yurekli, Ismail ; Gürbüz, Ali

The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, June 2010, Vol.139(6), pp.1673; author reply 1673-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1097-685X ; PMID: 20494204 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jtcvs.2009.12.051

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The causes of re-operation in the Ross procedure

Bozok, Sahin ; Kestelli, Mert ; Ilhan, Gokhan ; Lafci, Banu

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2012, Vol. 42(2), pp.388-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-7940 ; E-ISSN: 1873-734X ; DOI: 10.1093/ejcts/ezs109

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kestelli, M
  2. Kestelli, Mert
  3. Yurekli, Ismail
  4. Yurekli, I
  5. Eygi, Bortecin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...