skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, Scott xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The business of lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business of lobbying in China

Kennedy, Scott

ISBN: 0674015479

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Beyond the Middle Kingdom comparative perspectives on China's capitalist transformation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Middle Kingdom comparative perspectives on China's capitalist transformation

Kennedy, Scott;; Kennedy, Scott ; East West Center

ISBN: 0804769583 ; ISBN: 9780804769587 ; ISBN: 9780804769570

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (2)
  2. JSTOR Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, Scott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...