skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kelman, Ilan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disaster diplomacy in Jammu and Kashmir

Kelman, Ilan ; Field, Jessica ; Suri, Kavita ; Bhat, Ghulam M.

International Journal of Disaster Risk Reduction, October 2018, Vol.31, pp.1132-1140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-4209 ; DOI: 10.1016/j.ijdrr.2018.02.007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A disaster diplomacy perspective of acute public health events

Whittaker, Charlie ; Frühauf, Anna ; Burthem, Samuel John ; Parry, Rebecca Shoshanah ; Kotikalapudi, Meghana ; Liang, Yihui ; Barker, Mary Moffett ; Patel, Parth Rohit ; Kelman, Ilan

Disasters, October 2018, Vol.42, pp.S173-S195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-3666 ; E-ISSN: 1467-7717 ; DOI: 10.1111/disa.12306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connecting theories of cascading disasters and disaster diplomacy

Kelman, Ilan

International Journal of Disaster Risk Reduction, September 2018, Vol.30, pp.172-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-4209 ; DOI: 10.1016/j.ijdrr.2018.01.024

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greece–Turkey disaster diplomacy from disaster risk reduction

Koukis, Theodore ; Kelman, Ilan ; Ganapati, N. Emel

International Journal of Disaster Risk Reduction, August 2016, Vol.17, pp.24-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-4209 ; DOI: 10.1016/j.ijdrr.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governmental duty of care for disaster-related science diplomacy

Kelman, Ilan

Disaster Prevention and Management, 2017, Vol.26(4), pp.412-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09653562 ; E-ISSN: 17586100 ; DOI: 10.1108/DPM-02-2017-0031

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catastrophe and Conflict: Disaster Diplomacy and Its Foreign Policy Implications

Kelman, Ilan

January 2016, Vol.1(1), pp.1-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2405-5999 ; E-ISSN: 2405-6006 ; DOI: 10.1163/24056006-12340001

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing Greek-Turkish disaster-related cooperation: A disaster diplomacy perspective

Ganapati, N. Emel ; Kelman, Ilan ; Koukis, Theodore

Cooperation and Conflict, June 2010, Vol.45(2), pp.162-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8367 ; E-ISSN: 1460-3691 ; DOI: 10.1177/0010836709347216

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing Greek-Turkish disaster-related cooperation ; a disaster diplomacy perspective

Ganapati, N. Emel ; Kelman, Ilan ; Koukis, Theodore

Cooperation and conflict, 2010, Vol. 45, no. 2, pp.162-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8367

Toàn văn không sẵn có

9
Disaster diplomacy in Jammu and Kashmir
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disaster diplomacy in Jammu and Kashmir

Kelman, Ilan ; Field, Jessica ; Suri, Kavita ; Bhat, Ghulam M.

International Journal of Disaster Risk Reduction, 10/2018, Vol.31, C, pp.1132-1140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22124209 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.02.007

Toàn văn sẵn có

10
Greece–Turkey disaster diplomacy from disaster risk reduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greece–Turkey disaster diplomacy from disaster risk reduction

Koukis, Theodore ; Kelman, Ilan ; Ganapati, N. Emel

International Journal of Disaster Risk Reduction, 08/2016, Vol.17, C, pp.24-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22124209 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

11
Disease Diplomacy for Humanitarian Aid and Conflict Reduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disease Diplomacy for Humanitarian Aid and Conflict Reduction

Kelman, Ilan

Prehospital and Disaster Medicine, 04/2017, Vol.32(S1), p.S84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-023X ; E-ISSN: 1945-1938 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1049023X17002217

Toàn văn không sẵn có

12
Connecting theories of cascading disasters and disaster diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connecting theories of cascading disasters and disaster diplomacy

Kelman, Ilan

International Journal of Disaster Risk Reduction, 09/2018, Vol.30, PB, pp.172-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22124209 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.01.024

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hurricane Katrina disaster diplomacy

Kelman, Ilan

Disasters, September 2007, Vol.31(3), pp.288-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-3666 ; E-ISSN: 1467-7717 ; DOI: 10.1111/j.1467-7717.2007.01010.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACTING ON DISASTER DIPLOMACY

Kelman, Ilan

Journal of International Affairs, 1 April 2006, Vol.59(2), pp.215-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Catastrophe and Conflict: Disaster Diplomacy and Its Foreign Policy Implications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catastrophe and Conflict: Disaster Diplomacy and Its Foreign Policy Implications

Kelman, Ilan

Brill Research Perspectives in Diplomacy and Foreign Policy, 01/28/2016, Vol.1(1), pp.1-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2405-5999 ; E-ISSN: 2405-6006 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/24056006-12340001

Toàn văn không sẵn có

16
A disaster diplomacy perspective of acute public health events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A disaster diplomacy perspective of acute public health events

Whittaker, Charlie ; Frühauf, Anna ; Burthem, Samuel John ; Parry, Rebecca Shoshanah ; Kotikalapudi, Meghana ; Liang, Yihui ; Barker, Mary Moffett ; Patel, Parth Rohit ; Kelman, Ilan

Disasters, 10/2018, Vol.42, supplement S2, pp.S173-S195 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/disa.12306

Toàn văn không sẵn có

17
Governmental duty of care for disaster-related science diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governmental duty of care for disaster-related science diplomacy

Kelman, Ilan

Disaster Prevention and Management: An International Journal, 08/07/2017, Vol.26(4), pp.412-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-3562 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/DPM-02-2017-0031

Toàn văn sẵn có

18
Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disaster Diplomacy: How Disasters Affect Peace and Conflict

Kelman, Ilan

ISBN10: 0415679931 ; ISBN13: 9780415679930 ; E-ISBN10: 0203806212 ; E-ISBN13: 9780203806210

Toàn văn không sẵn có

19
Analysing Greek-Turkish disaster-related cooperation: A disaster diplomacy perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing Greek-Turkish disaster-related cooperation: A disaster diplomacy perspective

Ganapati, N. Emel ; Kelman, Ilan ; Koukis, Theodore

Cooperation and Conflict, 06/2010, Vol.45(2), pp.162-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8367 ; E-ISSN: 1460-3691 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010836709347216

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia

Gaillard, Jean-Christophe ; Clavé, Elsa ; Kelman, Ilan

Geoforum, 2008, Vol.39(1), pp.511-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2007.10.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (7)
 2. 2007đến2009  (13)
 3. 2010đến2012  (11)
 4. 2013đến2017  (11)
 5. Sau 2017  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (34)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (48)
 2. Lithuanian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kelman, Ilan
 2. Kelman, I
 3. Ilan Kelman
 4. Gaillard, Jean-Christophe
 5. Koukis, Theodore

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...