skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Tác giả/ người sáng tác: Kelly, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Policy of Futility: Eamon de Valera’s Anti-Partition Campaign, 1948-1951

Kelly, Stephen

Études irlandaises, 30 September 2011

ISSN: 0183-973X ; E-ISSN: 2259-8863 ; DOI: 10.4000/etudesirlandaises.2348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kelly, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...