skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kaufman, Jay S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for context in studies of health inequalities: a review and comparison of analytic approaches

Schempf, Ashley H ; Kaufman, Jay S

Annals of epidemiology, October 2012, Vol.22(10), pp.683-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2585 ; PMID: 22858050 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2012.06.105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Neighborhood Contribution to Black-White Perinatal Disparities: An Example From Two North Carolina Counties, 1999–2001

Schempf, Ashley H ; Kaufman, Jay S ; Messer, Lynne C ; Mendola, Pauline

American Journal of Epidemiology, 2011, Vol. 174(6), pp.744-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: 10.1093/aje/kwr128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology, Policy, and Racial/Ethnic Minority Health Disparities

Carter-Pokras, Olivia D. ; Offutt-Powell, Tabatha N. ; Kaufman, Jay S. ; Giles, Wayne H. ; Mays, Vickie M.

Annals of Epidemiology, June 2012, Vol.22(6), pp.446-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2012.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for context in studies of health inequalities: a review and comparison of analytic approaches

Schempf, Ashley H. ; Kaufman, Jay S.

Annals of Epidemiology, October 2012, Vol.22(10), pp.683-690 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2012.06.105

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the percent of excess risk explained

Schempf, Ashley H ; Kaufman, Jay S

Journal of Epidemiology and Community Health, 29 February 2011, Vol.65(2), p.190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-005X ; E-ISSN: 1470-2738 ; DOI: 10.1136/jech.2010.118190 ; PMID: 20881021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in the black-white life expectancy gap among US states, 1990-2009

Harper, Sam ; Maclehose, Richard F ; Kaufman, Jay S

Health affairs (Project Hope), August 2014, Vol.33(8), pp.1375-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1544-5208 ; PMID: 25092839 Version:1 ; DOI: 10.1377/hlthaff.2013.1273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kaufman, Jay S.
  2. Kaufman, Js
  3. Kaufman, J.S.
  4. Schempf, Ashley H.
  5. Kaufman, Jay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...