skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 178  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản Karunamuni Chanaka G xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for navigating between user interfaces

Karunamuni Chanaka G ; Lemay Stephen O ; Chaudhri Imran ; Zambetti Nicholas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR NAVIGATING BETWEEN USER INTERFACES

Karunamuni Chanaka G ; Lemay Stephen O ; Chaudhri Imran ; Zambetti Nicholas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Adjusting User Interface Objects

Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Apodaca Gregory M

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Adjusting User Interface Objects

Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Apodaca Gregory M

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR ADJUSTING USER INTERFACE OBJECTS

Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Apodaca Gregory M

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P ; King Nicholas V ; Preston Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss Christopher P ; Alonso Ruiz Marcos ; Apodaca Gregory M ; Bauer Sebastian J ; Chaudhri Imran A ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Ive Jonathan ; Karunamuni Chanaka G ; Teutschler Sophia ; Wan Wan Si

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Kocienda Kenneth L ; Anzures Freddy A ; Bauer Sebastian J ; Dascola Jonathan R ; Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Leonard Adam J ; Moussette Camille ; Trottier Lauren K ; Wan Wan Si ; Yang Lawrence Y ; Yerkes Giancarlo

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Foss Christopher P ; Alonso Ruiz Marcos ; Apodaca Gregory M ; Bauer Sebastian J ; Chaudhri Imran A ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Ive Jonathan ; Karunamuni Chanaka G ; Teutschler Sophia ; Wan Wan Si ; Kocienda Kenneth L

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss Christopher P ; Alonso Ruiz Marcos ; Apodaca Gregory M ; Bauer Sebastian J ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Gutknecht Olivier D.R ; Ive Jonathan ; Jisrawi Mohammed N ; Jurewitz Michael T ; Karunamuni Chanaka G ; Moussette Camille ; Wan Wan Si

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Foss Christopher P ; Alonso Ruiz Marcos ; Apodaca Gregory M ; Bauer Sebastian J ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Gutknecht Olivier D. R ; Ive Jonathan ; Jisrawi Mohammed N ; Jurewitz Michael T ; Karunamuni Chanaka G ; Moussette Camille ; Wan Wan Si ; Kocienda Kenneth L

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Zambetti Nicholas ; Chaudhri Imran ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Guzman Aurelio ; Karunamuni Chanaka G ; Kerr Duncan Robert ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Butcher Gary Ian ; De Vries Nathan ; Ive Jonathan P

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Kocienda Kenneth L ; Karunamuni Chanaka G

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 178  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2)
 2. 2014đến2014  (15)
 3. 2015đến2015  (15)
 4. 2016đến2017  (104)
 5. Sau 2017  (42)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (174)
 2. Chinese  (34)
 3. Korean  (32)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Karunamuni Chanaka G
 2. Chaudhri Imran
 3. Dascola Jonathan R
 4. Yang Lawrence Y
 5. Dye Alan C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...