skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Karp Ivan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exhibiting cultures : the poetics and politics of museum display

Karp Ivan; Lavine Steven; Rockefeller Foundation.

Washington : Smithsonian Institution Press, c1991. - (069 EXH 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lavine Steven
  2. Karp Ivan
  3. Rockefeller Foundation

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...