skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Karlsson, Mikael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Governance of the Baltic Sea

Gilek, Michael ; Karlsson, Mikael ; Linke, Sebastian ; Smolarz, Katarzyna; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

ISSN: 2212-6260 ; ISBN: 978-3-319-27005-0 ; ISBN: 978-3-319-27006-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-27006-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and Policy in the Governance of Europe’s Marine Environment: The Impact of Europeanization, Regionalization and the Ecosystem Approach to Management

Gilek, Michael ; Karlsson, Mikael ; Udovyk, Oksana ; Linke, Sebastian; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Governing Europe’s Marine Environment: Europeanization of Regional Seas or Regionalization of EU Policies?, pp. 141-160

ISBN: 9781409447276

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vägar till en friskare Östersjö

Karlsson, Mikael ; Gilek, Michael; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

HavsUtsikt, 2015, Issue 1, pp. 8-9

ISSN: 1104-0513

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

IKEA and the Responsible Governance of Supply Chains: IKEA’s work on chemicals in textiles

Boström, Magnus ; Gilek, Michael ; Jönsson, Anna Maria ; Karlsson, Mikael; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Medie- och kommunikationsvetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap

ISSN: 1404-1480

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Swedish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...