skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kaji, Koichi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sika Deer - Biology and Management of Native and Introduced Populations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sika Deer - Biology and Management of Native and Introduced Populations

McCullough, Dale R.; Takatsuki, Seiki; Kaji, Koichi

978-4-431-09429-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27435; http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-09429-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvest-based Bayesian estimation of sika deer populations using state-space models

Yamamura, Kohji ; Matsuda, Hiroyuki ; Yokomizo, Hiroyuki ; Kaji, Koichi ; Uno, Hiroyuki ; Tamada, Katsumi ; Kurumada, Toshio ; Saitoh, Takashi ; Hirakawa, Hirofumi

Population Ecology, Apr 2008, Vol.50(2), pp.131-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14383896 ; E-ISSN: 1438390X ; DOI: 10.1007/s10144-007-0069-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Japanese  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kaji, Koichi
 2. Takatsuki, Seiki
 3. Yokomizo, Hiroyuki
 4. Matsuda, Hiroyuki
 5. Uno, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...