skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kabasawa, Yoshikuni xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Slid-Seminar held by the National Meat Inspection Office Conference Study Group (46th), Part II
全国食肉衛生検査所協議会病理部会研修会 (第46回) における事例記録 (II)

樺澤, 与志圀 ; 佐藤, 博 ; 藤原, 口出子 ; 櫻田, フジト ; 須藤, 亜寿佳 ; 成澤, 昭徳 ; 高橋, 清 ; 宮崎, 雅人 ; 渡辺, 正 ; 阪脇, 廣美 ; 葛城, 直子 ; 工藤, 優子 ; 夫津木, 幸寛 ; 原, 智之 ; 荻野, 暢子 ; Kabasawa, Yoshikuni ; Sato, Hiroshi

日本獣医師会雑誌, 2006, Vol.59(1), pp.61-65

ISSN: 0446-6454 ; DOI: 10.12935/jvma1951.59.61

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Slid-Seminar held by the National Meat Inspection Office Conference Study Group (45th), Part I
全国食肉衛生検査所協議会病理部会研修会 (第45回) における事例記録 (I)

樺澤, 与志圀 ; 佐藤, 博 ; Kabasawa, Yoshikuni ; Sato, Hiroshi

日本獣医師会雑誌, 2005, Vol.58(1), pp.61-66

ISSN: 0446-6454 ; DOI: 10.12935/jvma1951.58.61

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
&#20840;&#22269;&#39135;&#32905;&#34907;&#29983;&#26908;&#26619;&#25152;&#21332;&#35696;&#20250;&#30149;&#29702;&#37096;&#20250;&#30740;&#20462;&#20250; (&#31532;46&#22238;) &#12395;&#12362;&#12369;&#12427;&#20107;&#20363;&#35352;&#37682; (I)<br>Proceeding of the Slid-Seminar held by the National Meat Inspection Office Conference Study Group (46th), Part I
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全国食肉衛生検査所協議会病理部会研修会 (第46回) における事例記録 (I)
Proceeding of the Slid-Seminar held by the National Meat Inspection Office Conference Study Group (46th), Part I

Kabasawa, Yoshikuni ; Sato, Hiroshi

Journal of the Japan Veterinary Medical Association, 2005, Vol.58(12), pp.845-850

ISSN: 0446-6454 ; E-ISSN: 2186-0211 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12935/jvma1951.58.845

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Slid-Seminar held by the National Meat Inspection Office Conference Study Group (45th), Part II
全国食肉衛生検査所協議会病理部会研修会 (第45回) における事例記録 (II)

樺澤, 与志圀 ; 佐藤, 博 ; 宇都, 宮公子 ; 島田, 敏之 ; 梶原, 則夫 ; 大塚, 聖子 ; 菅沼, 久高 ; 佐藤, ひとみ ; 石綱, 祐美子 ; 山口, 敏彦 ; 有福, 達也 ; 世古, 庄太 ; 清水, みどり ; 西原, 由希子 ; 細野, いつみ ; Kabasawa, Yoshikuni ; Sato, Hiroshi

日本獣医師会雑誌, 2005, Vol.58(2), pp.132-136

ISSN: 0446-6454 ; DOI: 10.12935/jvma1951.58.132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Slid-Seminar held by the National Meat Inspection Office Conference Study Group (46th), Part I
全国食肉衛生検査所協議会病理部会研修会 (第46回) における事例記録 (I)

樺澤, 与志圀 ; 佐藤, 博 ; 守屋, 英樹 ; 廣松, 寛 ; 天辰, 健一 ; 安里, 優子 ; 前島, 真紀子 ; 前多, 佳恵 ; 池上, 幸子 ; 瀬戸, 順次 ; 島田, 敏之 ; 根上, 泰子 ; 西原, 由希子 ; 中田, 聡 ; 鶴田, 順一 ; 川瀬, 遵 ; 内山, 直哉 ; 松田, 克也 ; 大場, 剛実 ; Kabasawa, Yoshikuni ; Sato, Hiroshi

日本獣医師会雑誌, 2005, Vol.58(12), pp.845-850

ISSN: 0446-6454 ; DOI: 10.12935/jvma1951.58.845

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Japanese  (4)
  2. English  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kabasawa, Yoshikuni
  2. Sato, Hiroshi
  3. 佐藤 博
  4. 樺澤 与志圀
  5. 佐藤, 博

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...