skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Phân loại theo LCC: K - Law.–Alabama xóa Tác giả/ người sáng tác: Julie Novkov xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Racial union law, intimacy, and the white state in Alabama, 1865-1954.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial union law, intimacy, and the white state in Alabama, 1865-1954.

Julie Novkov

E-ISBN 0472068857 ; E-ISBN 0472098853 ; E-ISBN 0472022873 ; E-ISBN 9780472068852 ; E-ISBN 9780472098859 ; E-ISBN 9780472022878

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HathiTrust Digital Library  (1)
  2. iG Library Premium Collection  (1)
  3. JSTOR Books  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Julie Novkov
  2. Novkov, Julie
  3. Novkov, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...